dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS
ติดต่อสำนักงานศาลยุติธรรม
ตรวจสอบรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของศาล


รับแปลภาษาด่วน

แปลภาษาด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลภาษา

รับแปลภาษาด่วน PIM TRANSLATION CO., LTD.
แปลภาษาด่วน รับแปลเอกสารด่วน  รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา แปลงานด่วน รับแปลกฎหมาย รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำฟ้อง ด้วยประสบการณ์แปลกฎหมายและแปลงานธุรกิจเป็นเวลา 20 ปี เต็ม รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

คลิกตรวจสอบค่าบริการแปลภาษาด่วน


แปลภาษาด่วน ด้วยประสบการณ์แปล 20 ปี เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษากฎหมาย แปลภาษาธุรกิจ แปลภาษาวิชาการ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการแปลงานคือ ความถูำกต้องและแม่นยำตรงกับเนื้อหาต้นฉบับ ไม่ตกหล่น หรือแปลข้าม เราขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้าผู้สนใจทุกท่านที่จะตัดสินใจจ้างแปล เอกสาร โปรดตรวจสอบผลงานแปลเพื่อพิสูจน์ผลงานขององค์กรที่รับแปลเอกสารแห่งนั้นๆ ทางเรามีผลงานแปลที่รับแปลภาษาด่วน มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน สนใจติดต่อสอบถามหรือจัดส่งต้นฉบับเข้ามาเพื่อขอรับใบเสนอราคาได้..ทางเรา ยินดีให้คำตอบทุกอีเมล์ โดยไม่รีรอที่จะตอบท่าน ด้วยประสบการณ์แปลกฎหมาย แปลเอกสารด่วน ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารธุรกิจ


รับแปลภาษาอังกฤษด่วน

เรามีทีมงานแปลที่มากด้วยประสบการณ์ ผลงานคุณภาพสามารถพิสูจน์ผลงานแปลได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเว็บไซต์ ด้วยทีมงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ถึงแม้จะเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีทีมงานแปลไม่มากนัก แต่ทีมงานของเราได้คัดสรรแล้วต้องมีประสบการณ์แปลภาษาด่วนอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ซึ่งเรามิใช่ไม่ให้โอกาสนักแปลรุ่นใหม่ แต่ลูกค้าของเราต้องการงานแปลภาษาที่มีคุณภาพ ดังนั้น เราคำนึงถึงความถูกต้องของภาษามากที่สุดและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ


รับแปลภาษาฝรั่งเศสด่วน

ผลประสบการณ์ในการศึกษาของผู้แปลซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาโท ณ ประเทศเบลเยี่ยม ประกอบกับการทำงานกับสถานทูต ทำให้ผู้แปลมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผลงานแปลจึงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ รวมถึงประสบการณ์แปลภาษาฝรั่งเศสมาโดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ทำให้ผู้แปลมีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยม จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ติดกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าวจะต้องมีระดับมันสมองแนวหน้าของประเทศ รวมถึงสอบชิงทุนได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ซึ่งมีผู้สอบได้เพียงปีละ 1 - 2 คนเท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งต้นฉบับเพื่อขอทราบราคาได้ที่น

Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com