ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


อัตราค่าแปลเอกสาร

รับแปลงานด่วน แปลงานด่วน แปลงาน รับแปลงาน

PIM TRANSLATION CO., LTD.

รับแปลงานด่วน โดย คุณพูลศักดิ์ กรรมการ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ประสบการณ์รับแปลงานภาษาอังกฤษด้านกฎหมายและรับแปลงานธุรกิจเป็นเวลา 20 ปี เต็ม รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รับยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล

Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก) Line ID: 0814580240
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com

"ตรวจสอบอัตราค่าบริการรับแปลเอกสาร"     


หากผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสาร ต้องการทราบค่าบริการโดยมิได้จัดส่งต้นฉบับมาเืพื่อขอรับการประเมินราคา ท่านสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รับแปลกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.  กฎกระทรวง 

รับแปลสัญญาต่าง ๆ  ข้อบังคับ  บันทึกข้อตกลง คำพิพากษา คำฟ้อง หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ เอกสารประกอบการประมูลงาน
เอกสารราชการ เอกสารด้านบัญชี บทคัดย่อทุกสาขาวิชา

แปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม หน้าละ 660 บาท (คำนวณ 300 คำ/หน้าราคาแปลอย่างเดียวไม่รวมรับรองคำแปลหรือคำละ 2.20 บาท) เนื่องจากเป็นงานแปลคุณภาพสูงตามความสามารถของผู้แปล ค่าบริการแปลพร้อมรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลฯ
ทะเบียนบ้าน 500.- บาท บัตรประชาชน 300.- บาท
รายงานผลการเรียนหน้าละ
1,000 บาท ปริญญาบัตร 700.- บาท
สด.9 หน้า-หลัง  800.-บาท สูติบัตร(รุ่นใหม่) 800.- บาท
ใบมรณบัตร 800.- บาท  ใบสำคัญการสมรส 500.- บาท
คร. 22 บันทึกการจดทะเบียนสมรส หน้าละ 800.- บาท
หนังสือรับรองความโสด หน้าละ 800.- บาท
หนังสือรับรองการเกิด หน้าละ 800.- บาท
กรณีจะใช้บริการยื่นรับรองกงสุล ค่าธรรมเนียมฯ ตามประกาศ
 

รับแปลเอกสารด้านวิศวกรรม เอกสารด้านอุตสาหกรรม คู่มือที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
แปลโดยวิศวกรหรือผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน
อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท
 

เอกสารงานโฆษณา  แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารงานวิจัยด้านวิชาการ เอกสารวิชาการอื่นๆ
แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
อังกฤษ-ไทย     300-500 บาท
ไทย-อังกฤษ     350-500 บาท

อกสารภาษาอื่นๆ ได้แก่ รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาเยอรมัน
แปลโดยคณาจารย์นักเรียนทุนต่างประเทศ
ไม่สามารถแจ้งราคาได้ โปรดส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา หรือโทรสอบถาม 081-4580240

งานแปลของนักศึกษา  งานวิจัยของนักศึกษา  เอกสารประกอบการเรียนการสอน

แปลโดยนักแปลมืออาชีพประสบการณ์ 14 ปี
ราคาย่อมเยาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยจะแจ้งราคาให้ทราบภายใน 15 นาที หลังจากได้รับ
ต้นฉบับทางอีเมล์ งานแปลสามารถนำไปใช้
ในการเรียนในระดับปริญญาตรี
  

  **หมายเหตุ : ขนาดตัวอักษร Font Angsana 16 จำนวน 300 คำ/หน้า 
                    ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาเริ่มต้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ส่งแปล 

                     สำหรับงานแปลของนักศึกษาเรามีทีมงานบริการแปลราคาถูกไว้บริการสำหรับท่าน 

 ขออภัยสำหรับเรื่องดังต่อไปนี้

- บริษัทฯ ไม่รับแปลเอกสารอันจะนำไปสู่ซึ่งการหลอกลวงประชาชนหรือเพื่อการทุจจริตทุกประเภท
- บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งค่าบริการลูกค้าที่โทรสอบถามราคาเพียงอย่างเดียวโดยมิได้จัด ส่งต้นฉบับ และขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามทางโทรศัพท์ทุกคำถาม

- บริษัทฯ ขอไม่จัดส่งใบเสนอราคาแปลเอกสารสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำใบเสนอราคาไปเปรียบ เทียบกับผู้รับจ้างประจำของลูกค้า โดยตรวจสอบประวัติการขอใบเสนอราคามากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป เนื่องจากติดภารงานบริการให้กับลูกค้าประจำที่จ้างทางบริษัทของเราเป็นจำนวน มาก            
โทร./โทรสาร 02-174-1022 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4580240
email address : pimtranslation@hotmail.com,pimtranslation@yahoo.com


 


ติดต่อแปลเอกสาร :
ระบุอีเมล์ติดต่อกลับ :
รายละเอียดการแปลเอกสาร :
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ :
แนบแฟ้มข้อมูลรูปภาพ :