ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน รับแปลงานด่วน

แปลเอกสารด่วน.net PIM TRANSLATION CO., LTD.
รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาด่วน ด้วยประสบการณ์แปลกฎหมายและแปลงานธุรกิจเป็นเวลา 20 ปี เต็ม รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
Tel./Fax. 02-174-1022  Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,

pimtranslation@hotmail.com,
pimtranslation555@gmail.com

คลิก ตรวจสอบอัตราค่าบริการแปลเอกสาร


 ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารด่วนมาตลอดระยะเวลา 20 ปี เต็ม ทำให้ลูกค้าใช้บริการแปลเอกสารด่วนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ท่านสามารถส่งต้นฉบับทางอีเมล์เพื่อขอทราบค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จก่อนตัดสินใจจ้างแปลเอกสารด่วนได้ทันที เรายินดีให้บริการตอบอีเมล์ทุกท่าน แต่หากต้องการขอใบเสนอราคาเพื่อนำไปเปรียบเทียบราคากับผู้รับจ้างที่ท่านจ้างแปลเป็นประจำ ทางเราต้องขออภัยในความล่าช้าในการจัดทำใบเสนอราคาแปลเอกสารด่วน เนื่องจากทางเราต้องให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับทางเราก่อนจึงจะให้ความร่วมมือในการจัดทำใบเสนอราคาให้กับท่านได้ และทางเราสามารถจัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านโดยท่านไม่ตัดสินใจจ้างแปลเอกสารด่วนกับเราได้เพียง 2 ครั้งเท่านั้น หากท่านจัดส่งต้นฉบับมาขอรับใบเสนอราคาในครั้งที่สามทางเราต้องขอสงวนสิทธิไม่จัดส่งใบเสนอราคาให้กับท่านเนื่องจากต้องนำเวลาดังกล่าวไปให้บริการสำหรับลูกค้าประจำของเราที่รอรับบริการแปลเอกสารด่วนจากทางเรา ซึ่งเวลาของลูกค้าเรามีค่าทุกนาทีที่รอแปลเอกสารด่วนกับเราเสมอ


  รับแปลเอกสารด่วน   

รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยด่วน แปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษด่วน ไม่ว่าเอกสารจะเร่งด่วนขนาดไหน เราสามารถให้บริการแปลเอกสารด่วนกับท่านได้ทันที ท่านสามารถมานั่งรอรับเอกสารได้ทันทีหากเอกสารที่ท่านต้องการแปลด่วนเป็นเอกสาราชการ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร มรณบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล เป็นต้น โดยมีระยะเวลาการแปลเอกสารด่วน เช่น แปลบทคัดย่อด่วนจัดส่งภายใน 1 ชั่วโมง แปลสัญญาด่วน แปลกฎหมาย 12 หน้าต่อวัน นำทีมแปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล  คอยให้บริการแปลเอกสารด่วนได้ทันที ซึ่งเป็นนักแปลอิสระมาเป็นเวลา 20  ปี เต็ม ทำงานแปลเอกสารด่วนตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน เป็นเวลา 20 ปีเต็ม ดังนั้น นักแปลทุกคนหากมีความเชี่ยวชาญในงานแปลด้านใดด้านหนึ่งเป็นประจำย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ และมีประสบการณ์สามารถใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสม หากท่านต้องการงานที่มีความถูกต้อง ยื่นกรมการกงสุล หรือสถานทูต โปรดวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับ พิมทรานสเลชั่น ผลงานแปลคุณภาพเจ้าของภาษายอมรับ 

แปลเอกสารด่วน ได้แก่   

- แปลสัญญาด่วน  

- แปลเอกสารกฎหมายด่วน   

  -แปลเอกสารราชการด่วน 

  - แปลคำฟ้อง  

  - แปลคำพิพากษา         


 รับแปลเอกสารด่วน ภาษาไทยเป็นอังกฤษ รับแปลเอกสารด่วน ภาษาอังกฤษเป็นไทย โดย คุณพูลศักดิ์ 

             เราคือผู้ให้บริการรับแปลเอกสารด่วน ที่ทำงานโดยไม่มีวันหยุด การนับระยะเวลาแล้วเสร็จของงานจะรวมวันหยุดราชการด้วย ดังนั้น เอกสารด่วนที่ลูกค้าต้องการให้แปลเอกสารด่วน จะแล้วเสร็จตามความต้องการของลูกค้าที่แจ้งความต้องการในการรับผลงานแปลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าได้อย่างทันการณ์ 

          สิ่งสำคัญที่เราตระหนักอยู่เสมอ คือ ความถูกต้องทั้งด้านภาษาและ Grammar ตลอดระยะเวลา 20 ปี คุณพูลศักดิ์ รับแปลเอกสารด่วนด้านกฎหมาย สัญญา รายงานประจำปี งบการเงิน เอกสารด้านธุรกิจ และเอกสารราชการ ซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะด้านที่รับแปลเอกสารด่วนมาโดยตลอดระยะเวลา 20 ปี เราจึงกล้าให้ลูกค้าพิสูจน์ผลงานโดยการนำ   


ผลงานแปลเอกสารแสดงไว้ในเว็บไซต์   

เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบผลงานที่นำไปใช้งานได้จริง ประสบการณ์ของนักแปลที่มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ มักจะพูดเสมอว่า ถ้างานที่ตนเองไม่มีประสบการณ์ แปลได้ไม่ดีเท่าที่ตนถนัด นั่นคือความสัตย์จริงที่นักแปลท่านนั้นๆ พูด เพราะนักแปลแต่ละท่านต้องหาจุดยืนของตนเองว่ามีประสบการณ์และมีความสามารถด้านไหนมากที่สุด มีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถแปลเอกสารด่วนให้กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาและดูงานแปลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆ กัน หรือให้ลูกค้าตรวจสอบการแปลได้เลยในขณะที่แปลเอกสารด่วน โดยเรามิได้ส่งงานต่อให้กับนักแปลแล้วต้องรอนักแปลติดต่อกลับ เราแปลเอกสารด่วนด้วยตนเอง โดยมีคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แปล หากเอกสารผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนตลอด ระยะเวลา 20 ปี อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปล เอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดย ตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่ จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...  


   ประสบการณ์แปลเอกสารด่วน พิสูจน์ความสามารถในการยืนหยัดอยู่ในธุรกิจรับแปลเอกสารด่ว 

           อาชีพของเราคือเป็นผู้แปลมิใช่นายหน้า ดังนั้น เราจึงกล้ายืนยันว่ากำหนดแล้วเสร็จทันตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารด่วนกับเรา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ทำงานแปลเต็มเวลามิได้มีอาชีพอื่น หากท่านวางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา ทางเราขอยืนยันว่าเสร็จทันตามความต้องการอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การตกลงจ้างแปลเอกสารด่วนขึ้นอยู่กับการทำความตกลงระหว่างลูกค้ากับเราโดย ตรง บนเงื่อนไขที่กำหนดตามใบเสนอราคาที่จัดส่งให้กับลูกค้า หากลูกค้าโทรมาสอบถามค่าบริการแปล ทางเราไม่สามารถแจ้งค่าบริการท่านได้เนื่องจากยังไม่ได้รับต้นฉบับเอกสารที่ จะจ้างแปลเอกสารด่วน จึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดส่งเอกสารมาเพื่อประเมินราคา และทางเราจะแจ้งค่าบริการท่านหลังจากได้รับต้นฉบับแล้วภายใน 1 ชั่วโมง  ขอขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเราทุกท่าน...


  รับแปลประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร รายงานผลการเรียน  

รับแปล Transcript รับแปลรายงานผลการเรียน

จากการให้บริการที่ผ่านมา ทางเรามิได้แจ้งให้ลูกค้าทราบสำหรับเรื่องการรับบริการดังกล่าว เนื่องจากเป็นงานปกติที่รับแปลเป็นประจำ จึงมองข้ามการโฆษณาดังกล่าว ปัจจุบัน เรามีลูกค้าที่มาใช้บริการแปลใบประกาศนียบัตร ใบปริญญาบัตร เพื่อนำไปทำ Work Permit ได้แก่ การรับแปลใบประกาศนียบัตรจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และรับแปลใบประกาศ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย รับแปลใบประกาศภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เป็นต้น 

การรับแปลเอกสารด่วนของ เราจะมีขั้นตอนการดำเนินการคือ เมื่อได้รับเอกสารด่วนจากลูกค้าโดยทางอีเมล์ ทางโทรสารหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ซึ่งมีลูกค้าหลายรายที่มาติดต่อด้วยตนเองและนั่งรอรับงาน ทางเราสามารถแปลเอกสารด่วนให้กับท่านได้ทันที หากมีเอกสารหรือข้อความไม่ชัดเจนเราและลูกค้าสามารถสนทนาหรือลูกค้าสามารถ ตรวจสอบการแปลได้เลยในขณะที่แปลเอกสารด่วน โดยเรามิได้ส่งงานต่อให้กับนักแปลแล้วต้องรอนักแปลติดต่อกลับ เราแปลเอกสารด่วนด้วยตนเอง โดยมีคุณพูลศักดิ์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แปล หากเอกสารผิดพลาดหรือบกพร่องใดๆ เราสามารถแก้ไขได้ทันที จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านวางใจว่าประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนตลอดระยะเวลา 20 ปี 


  การรับแปลเอกสารด่วน 

เอกสาร ที่ลูกค้ามาใช้บริการกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารด่วน ได้แก่ การแปลเอกสารด่วนทะเบียนบ้าน แปลเอกสารด่วนบัตรประชาชน แปลเอกสารด่วนทะเบียนสมรส แปลเอกสารด่วนคำฟ้อง แปลเอกสารด่วนสัญญา แปลเอกสารด่วนคำฟ้อง ซึ่งลูกค้าต้องการนำงานแปลไปใช้ด่วนเพื่อให้ทันต่อ 

       การรับแปลเอกสารคืองานหลักของเรา เพราะเป็นอาชีพของคุณพูลศักดิ์ ดังนั้น ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องงานแปลแล้วไม่ ได้คำตอบในทันที เราให้บริการท่านด้วยความเต็มใจหรือสอบถามคุณพูลศักดิ์ เกี่ยวกับเอกสารว่าจะใช้เวลาในการแปลแล้วเสร็จภายในเวลากี่วันหลังจากส่งต้น ฉบับเพื่อประเมินราคาแปลเอกสาร สิ่งสำคัญที่ทางเราตระหนักอยู่เสมอคือ ความถูกต้องของผลงานแปล เรากล้ายืนยันกับคำแปลภาษาอังกฤษที่ทางเราแปลว่ามีความถูกต้อง เพราะประสบการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการรับแปลเอกสารด่วนของเรา แปลมายาวนานได้ถึง 20 ปี และมีฐานลูกค้าประจำทั้งบริษัทมหาชน บริษัทจำกัด รวมถึงบุคคลธรรมดาที่บอกต่อๆ กันมาใช้บริการโดยตลอด หากท่านต้องการงานแปลเอกสารเร่งด่วน โปรดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ได้ทันที และทางทีมงานจะตอบกลับท่านภายในเวลา 15 นาที(หากเอกสารจำนวนไม่เกิน 20 หน้า) ทางเราจะรีบจัดส่งใบเสนอราคาหรือประเมินราคากลับไปยังอีเมล์ของท่าน เรามิใช่คนกลางแต่เราคือผู้แปลเอกสารด้วยตนเอง รับแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดย คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลและรับรองคำแปล ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเราเสมอมา    

      จากเหตุการณ์การรับแปลเอกสารด่วนที่ผ่านมา หรือการให้บริการอื่นๆ ทางเราได้รับข้อมูลจากลูกค้าที่ต้องการให้เราจัดทำหรือแปลเอกสารที่อาจนอกเหนือจากความเป็นจริง ทางเราไม่สามารถกระทำการนั้นๆ ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงวันที่ การเปลี่ยนแปลตัวเลขใดๆ ในเอกสาร ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจรับแปลเอกสาร เราดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต จึงมิอาจกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำไปสู่การกระทำการอันผิดกฎหมาย หรือนำไปสู่การกระทำการเอกสารให้เป็นเท็จ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยหากเราได้ตอบอีเมล์หรือตอบคำถามทางไลน์ของท่านด้วยถ้อยคำที่ทำให้ ท่านไม่พึงพอใจ

 


 ประสบการณ์การรับแปลเอกสารด่วน 

ปัจจุบันกลุ่มเป้าหมาย ของพิมทรานสเลชั่น ต้องการเอกสารด่วน เพื่อให้ทันใช้การในธุรกิจหรือทำธุรกรรมต่างๆ หากลูกค้าต้องการเอกสารด่วน ได้แก่ การแปลเอกสารด่วนได้แก่ เอกสารราชการต่างๆ เรายินดีให้บริการแปลเอกสารด่วนให้กับท่าน โดยท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งต้นฉบับตัวจริงให้เราดำเนินการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศได้ ด้วยบริการแปลเอกสารด่วนและรับรองเอกสารด่วน ณ กรมการกงสุล ทำให้เรามีลูกค้าในเขตบางนา เขตวัฒนา เขตสวนหลวง และในจังหวัดสมุทรปราการใช้บริการแปลเอกสารด่วนเป็นจำนวนมาก เราจึงให้บริการลูกค้าที่อยู่ในเขตใกล้เคียงโดยไม่มีวันหยุด ตลอดวันอาทิตย์ - วันเสาร์ โดยให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น. 

ความน่าเชื่อถือของเรา 

 • เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมาย
 • มีที่ตั้งบริษัทมั่นคง ถาวร สามารถติดต่อได้
 • ประกอบธุรกิจการแปลเอกสารทางด้านกฏมาย และเอกสารประเภทอื่นๆมามากกว่า 20 ปี
 • แจ้งประวัตินักแปลของทางบริษัทที่มีประสบการณ์ในการแปลในแต่ละสาขา โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ 

 ประวัตินักแปลด้านกฎหมาย   

นักแปลกฎหมายเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย(1)  

1.  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

2.  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการระหว่างประเทศและการทูต)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

3.  ปริญญาโท(กำลังศึกษา)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการแปลภาษาอังกฤษและไทย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    

นักแปลด้านกฎหมายเชี่ยวชาญ(2)  

การศึกษา:  

1.       นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GPA 75.23%)

2.       ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.       ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตั้งแต่ปี 2537)  

4.       ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

5.       ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

6.       ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงาน ศาลแรงงานกลาง

7.       วุฒิบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรโนตารีปับลิก สภาทนายความ 
         (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร 
         (Notarial Services Attorney) ตั้งแต่ปี 2546)
 

8.       ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การแปลภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประสบการณ์การทำงาน: 

ทำงานด้านกฎหมายกับบริษัทเอกชนชั้นนำหลายแห่งมาแล้วกว่า 14 ปี 

การศึกษาอื่นๆ: 

-  สัมฤทธิบัตร จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวิชาดังต่อไปนี้ 

1.    ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน 

2.    ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ  

3.    ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม  

4.    ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

5.    ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง 

6.    ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร 

7.    ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ 

8.    กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

9.    กฎหมายภาษีอากร 

10.     หลักการประกันภัย 

11.  การลงทุน 

12. การบริหารงานบุคคล  

ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม 

ประวัติการศึกษา 

1.  มัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

2.   มัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

3.   ปริญญาตรี                   บัญชีบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

4.   สูงกว่าปริญญาตรี         ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5.  ปริญญาโท                    บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6.   อื่น ๆ                       -  ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ระดับเฉพาะทาง 

                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                                -  Certificate of Attendance, The Intensive Training in Business Law  Translation,
                                   The Translators and Interpreters Association of Thailand  (TIAT)  
 

ประวัติการทำงาน   

1.  PricewaterhouseCooper, Assistant Auditor 

2.  Union Asia Finance, Lending Officer 

3.  Royal Thai Police, Sub-Inspector 

4.  Freelance Translator, 12-year full-time working at home 

5.  Expert  of the Court on Translation

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาจีน(1)

1.   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.   HSK Level 8 

3.   TUGET  คะแนน 890

ประวัตินักแปลภาษาจีน (2)   

ารศึกษา  

1. ปริญญาตรี เอก จีนศึกษา โท ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย รามคำแหง  

2. ประกาศนียบัตร การสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 10 (มี 11ระดับ)   

  3. ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร  

งานปัจจุบัน

1. เป็นที่ปรึกษาหาข้อมูลบริษัทที่ผลิตสินค้าในประเทศจีน เป็นล่ามประสานงานทั้งในและต่างประเทศ(ประเทศจีน) ติดตามเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกให้กับบริษัทหลายแห่ง สินค้าที่ติดต่อในปัจจุบันมี อะไหล่รถยนต์ ลิฟต์ยกรถในศูนย์ซ่อม อุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ มีวีซ่าสามารถเดินทางไปประเทศจีน ไต้หวัน เกาหลีได้ทันที

2. เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนที่ ศูนย์ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย – จีน วันเสาร์และอาทิตย์ และสามารถจัดคอร์ส 

อบรมภาษาจีนให้แก่พนักงานบริษัทและโรงงานที่สนใจ

3. ทำงานแปลเอกสารและล่ามแปลภาษา งานล่ามแปลภาษาไทย จีน อังกฤษ ทั้งทั่วไป และเฉพาะด้านเช่น ล่ามโรงงาน การประชุม การแพทย์ ฯลฯ 

ประสบการณ์การทำงาน

1. มัคคุเทศก์ทั่วไป ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน / อังกฤษ) 

2. เป็นล่าม Freelance ให้บริษัทต่างๆ และงานเอเชี่ยนเกมส์ / เฟสปิคเกมส์ 

3. เเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนโรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา บางกะปิ กรุงเทพฯ ศูนย์ภาษา ไทโย รามคำแหง กรุงเทพฯ 

4. เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนโรงเรียนเจี้ยนหัว นครปฐม

ประวัตินักแปลด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ

1.  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ประวัตินักแปลภาษาฝรั่งเศส 

ท่านที่ 1 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

           ได้รับทุนการศึกษาต่อประเทศเบลเยี่ยมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท 

ท่านที่ 2 เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอกประเทศฝรั่งเศส  

 ประวัตินักแปลภาษาญี่ปุ่น

ท่านที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทจากประเทศญี่ปุ่น 

ท่านที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ปฏิบัติงานเป็นล่ามและนักแปล   

ท่านที่ 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นทำงานเต็มเวลาตลอด 5 ปีเต็ม

ท่านที่ 4 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคล เป็นล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลา 12 ปี  

ประวัตินักแปลภาษาเยอรมัน 

ท่านที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัฐศึกษาต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม 

ท่านที่ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทจากประเทศเยอรมัน 

ประวัตินักแปลภาษาเกาหลี 

ท่านที่ 1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นอาจารย์สอนภาษาเกาหลี


บริการแปลเอกสารด่วน

ลูกค้าที่มีชื่อเสียงไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนกันเสมอมา เหตุผลคือ ความถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน และ grammar ถูกต้อง

 • จากประสบการณ์แปลเอกสารที่ลูกค้าเคยแจ้งให้ทราบเรื่องต้องการแปลเอกสารด่วนแล้วกระจายงานแปลไปยังศูนย์แปลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ได้งานแปลที่รวดเร็ว เพราะต้องการเอกสารแปลด่วนเพื่อให้ทันตามความต้องการในธุรกิจของลูกค้า  
 •  เราคือองค์กรที่ให้บริการรับแปลเอกสาร ซึ่งเป็นงานหลักที่ให้บริการลูกค้ามาโดยตลอด 20 ปี โดยลูกค้านับพันต่างให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารสัญญา แปลเอกสารด้านกฎหมายกับเรา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำสั่งศาล
 • ลูกค้าต่างชาติได้พิสูจน์แล้วว่าผลงานด้านภาษากฎหมายเทียบเท่าเจ้าของภาษา และการใช้คำศัพท์ทางกฎหมายถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ลูกค้าต่างชาติผิดหวัง และมักได้รับการบอกต่อกันโดยตลอด ทำให้เรามีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก
 • ผลงานแปลเอกสารด้านกฎหมายที่เจ้าของภาษาพิสูจน์แล้วว่าเราคือองค์กรที่เปี่ยมด้วยความสามารถในการใช้ภาษาที่สละสลวยและเป็นสำนวนกฎหมายที่เจ้าของภาษาใช้
 • ผลงานนับหมื่นที่ชาวต่างชาติยืนยัน ไม่ผิดหวังกับการใช้บริการแปลเอกสารกับเรา ด้วยบริการแปลเอกสารด่วนที่รวดเร็ว ถูกต้องตรงตามต้นฉบับ
 • เรายินดีให้ท่านพิสูจน์ผลงานแปลของเรา โดยได้แสดงผลงานแปลเป็นที่ประจักษ์แก่สายตามลูกค้าแล้ว ขอเชิญท่าน >>คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร<< ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการแปลเอกสารกับเรา
 • ด้วยประสบการณ์รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญาจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตลอดระยะเวลา 20 ปี ผลงานที่ให้บริการลูกค้าตลอดระยะเวลา ย่อมแสดงถึงการยอมรับของลูกค้าที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 99 กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

 

 

  รับแปลเอกสารด่วน โทรสอบถามเพิ่มเติม โทร 02.1741022 หรือ 081-4580240
จัดส่งต้นฉบับมาประเมินราคาได้ที่pimtranslation@hotmail.com หรือ pimtranslation@yahoo.com 
Line ID : 0814580240

 

 รับแปลเอกสารด่วน  แปลเอกสารด่วนรับแปลงานด่วนรับแปลภาษาด่วน แปลด่วน  แปลเอกสารด่วนที่ไหนดี
หน้า 1/1
1
[Go to top]