bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารราชการด่วน 1-3 หน้า ภายใน 2 ชั่วโมง

ผู้แปลมีประสบการณ์รับแปลเอกสารด่วนและเชี่ยวชาญด้านการรับแปลกฎหมายยาวนานถึง 21 ปี เต็ม รับแปลภาษาอังกฤษด่วน รับแปลเอกสารราชการด่วนประกอบการขอวีซ่าเร่งด่วน ขอขอบคุณลูกค้าประจำทุกท่านที่ใช้บริการแปลเอกสารด่วนกันอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อจ้างแปลเอกสารด่วนได้ที่  Mobile: 086-5577100
Line ID: 0814580240
e-mail: pulsaktranslation@gmail.com

เพิ่มเพื่อน ติดต่อ แปลเอกสารด่วน
 

คลิกส่งต้นฉบับ 

รับแปลภาษาอังกฤษด่วน
รับแปลภาษาจีนด่วน
รับแปลภาษาญี่ปุ่นด่วน
รับแปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาเกาหลี
รับแปลภาษาเขมรด่วน (กัมพูชา)
รับแปลภาษาเวียดนามด่วน
รับแปลภาษาลาวด่วน

รับแปลเอกสารกฎหมายเร่งด่วน ได้แก่

 • แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน รับแปลสัญญาด่วน รับแปลคำพิพากษาด่วน รับแปลคำสั่งศาลด่วน รับแปลเอกสารราชการด่วน รับแปลเอกสารด่วนขอวีซ่า
 • รับแปลกฎหมายด่วน ทุกประเภทจากไทยเป็นอังกฤษ แปลไทยเป็นเขมรด่วน แปลอังกฤษเป็นเขมรด่วน แปลอังกฤษเป็นฝรั่งเศสด่วน
 • รับแปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเร่งด่วน แปลเอกสารการประมูลงานกับหน่วยงานราชการ
 • รับแปล Statement ธนาคาร เพื่อใช้ขอวีซ่าแบบเร่งด่วน  
 • รับแปลงบการเงินแบบเร่งด่วน แปลเอกสารงบกำไรขาดทุนด่วน แปลเอกสารงบแสดงฐานะการเงินด่วน แปลโดยเจ้าของบริษัททำงานทุกวันไม่มีวันหยุด เวลา 10.00 - 22.00 น.
 • รับแปลรายงานการประชุมแบบเร่งด่วน
 • รับแปลคู่มือเครื่องจักร คู่มือ ISO ทุกชนิด ข้อบังคับการทำงาน แปลอังกฤษเป็นไทย
 • รับแปลเอกสารราชการด่วน บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
 • รับแปลเอกสารวิชาการ รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เขียน Essay รับ paraphrase
 • รับแปลเอกสารงานวิจัย ฯลฯ

ทำไมต้องแปลเอกสารเร่งด่วนกับ หจก. พูลศักดิ์การแปล

 • ผู้แปลสามารถแปลเอกสารด่วนได้ทันทีและตอบคำถามให้กับท่านด่วนได้ทันทีเช่นกัน
 • รับแปลเอกสารราชการด่วน ลูกค้านั่งรอรับเอกสารที่สำนักงานได้ภายใน 2 ชั่วงโมง เอกสารราชการ 1-3 หน้า แปลไทยเป็นอังกฤษขอวีซ่าด่วน
 • เรารับแปลภาษาอังกฤษด่วนมาตลอด 21 ปี แปลด้วยตนเอง ไม่ต้องผ่านคนกลาง ถาม-ตอบได้ทันที
 • มีสำนักงานตั้งอยู่ในซอยมังกร-ขันดี แพรกษาใหม่ สมุทรปราการ
 • มีแผนที่เดินทางตาม Google Map และติดต่อแปลด่วนทางไลน์ ได้ทันที
 • ผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนส่งต้นฉบับทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์ โดยแนบไฟล์นามสกุล .doc หรือ .docx หรือ ไฟล์อื่นๆ ตามที่ต้นฉบับที่จัดทำไว้
 • บริษัทแจ้งค่าบริการแปลเอกสารด่วนและกำหนดแล้วเสร็จของงานแปล โดยยืนยันต้นฉบับในคราวที่เสนอราคา หากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากเสนอราคาแล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการแปลเอกสารจากเดิม
 • ผู้จ้างตกลงจ้าง ทำการชำระค่าบริการแปลเอกสารด่วน ตามเงื่อนไขในคราวที่เสนอราคา
 • จัดส่งเอกสารคำแปลไปทางอีเมล์ หรือตามเงื่อนไขการส่งมอบงานไปยังผู้สั่งจ้างแปลเอกสาร  

คลิกตรวจสอบค่าแปลเอกสารด่วน

หมายเหตุ: การคิดค่าบริการแปลเอกสารด่วนจำนวนคำต่อหน้า 300 คำ = 660 บาท สำหรับเอกสารกฎหมาย ยกเว้น เอกสารราชการ มีอัตราค่าบริการแปลตามเกณฑ์แจ้งไว้ในหน้า อัตราค่าบริการ

รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับทางเรา 

ปัจจุบัน เรามีฐานลูกค้าอยู่ทุกจังหวัดและทั่วโลก การให้บริการแปลเอกสารด่วน  ท่านสามารถตรวจสอบผลงานแปลเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสามารถของผู้แปล โดยแสดงผลงานไว้ในเว็บไซต์ของโดยทีมงานรับแปลเอกสารด่วนที่แข็งแกร่ง
        
ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าแปลเอกสารเร่งด่วน
>>คลิก

แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารด่วน ติดต่อแปลเอกสารด่วนกับ แปลเอกสารด่วน.net

หมายเหตุ:  หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้ทางเราแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับพิมทรานสเลชั่นให้บริการแปลเอกสารด่วนอย่างต่อเนื่องเสมอมา

 เราคือบริษัทนิติบุคคลรับแปลเอกสารด่วนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  

 • รับแปลภาษาด่วนมาตลอด 21 ปี มีสำนักงานตั้งอยู่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 • มีที่อยู่ถาวรสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารเร่งด่วนด้วยตนเองหรืออีเมล์ หรือไลน์
 • เปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.30 - 22.00 น. วันจันทร์ - วันอาทิตย์
 • หากท่านต้องการงานแปลเร่งด่วน เรายินดีต้อนรับและรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วนให้กับท่านได้ทันที

หจก. พูลศักดิ์ การแปล
จดทะเบียนนิติบุคคล รับแปลเอกสารด่วนด้านกฎหมายภาษาอังกฤษมากว่า 21 ปี ยินดีให้บริการแปลเอกสารด่วนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  รับแปลภาษาฝรั่งเศส  รับแปลภาษาจีน  รับแปลภาษาญี่ปุ่น  รับแปลภาษาเขมร  รับแปลภาษลาว  รับแปลภาษาพม่า  รับแปลภาษาเวียดนาม 
email: pulsaktranslation@gmail.com Mobile: 086-5577100 Line ID: 0865577100

ความต้องการจ้างแปลเอกสารเร่งด่วนของท่าน คืองานของเรา ตลอดระยะเวลา 21 ปีเต็ม เจ้าของบริษัทลงมือแปลเอกสารเร่งด่วนด้วยตนเอง และสามารถตอบคำถามได้ทันทีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานจ้างแปลภาษาอังกฤษด่วน