ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลเอกสาร

  รับแปลเอกสาร โดย บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด 

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 20 ปีเต็ม ผลงานแปลเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถ เจ้าของภาษายอมรับคุณภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษา รับแปลเอกสารด่วนและรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม  รับรองเอกสารโดยโนตารีพับลิค 

  PIM TRANSLATION CO., LTD. 

Tel./Fax. 02-174-1022   
Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)  

 
Line ID: 0814580240 
Email: 
pimtranslation@yahoo.com,
pimtranslation@hotmail.com,
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<
คลิกส่งต้นฉบับขอทราบราคาค่าแปลเอกสาร
>>   


รับแปลเอกสาร 14 ภาษา โดยคณาจารย์ ผูู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มีประสบการณ์รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษากัมพูชา ภาษาโรมาเนีย ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี ภาษาลาว ภาษาโปรตุเกส
ภาษารัสเซีย  ภาษาพม่า  


บริษัทรับแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน รับแปลเอกสารสัญญาภาษาอังกฤษ รับแปลกฎหมาย ประสบการณ์แปลเอกสารกฎหมาย 20 ปี เต็ม  

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ด้านกฎหมาย ได้แก่
- รับแปลสัญญาด่วนทุกประเภท เช่น สัญญาเช่า สัญญาบริการ สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาตัวแทนจำหน่าย ฯลฯ
- รับแปลคำพิพากษาภาษาอังกฤษ 
รับแปลคำฟ้องภาษาอังกฤษ
- รับแปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทนฯ
- รับแปลเอกสารประกันทุกประเภท
- รับแปลข้อบังคับการทำงาน
รับแปลบัตรส่งเสริม BOI
- รับแปลบันทึกข้อตกลง (MOU)

- รับแปล Statement ธนาคาร
- รับแปลหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
  


รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ด้านธุรกิจ  ได้แก่
- รับแปลงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน
- รับแปลรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมวาระต่างๆ 
- รับแปลรายงานประจำปี
- รับแปลคู่มือความปลอดภัย
- รับแปลคู่มือการทำงานพนักงาน ข้อบังคับการทำงาน
- รับแปลคู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม  คู่การใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
 


รับแปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารภาษาอังกฤ เพื่อขอวีซ่าและรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้แก่

- รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
- รับแปลสูติบัตร
- รับแปลสด. 9
- รับแปลใบสำคัญหย่า
- รับแปลทะเบียนสมรส
- รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลหนังสือรับรองโสด
- รับแปลบัตรประชาชน ฯลฯ
- รับแปลรายงานผลการเรียน
- รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- รับแปลปริญญาบัตร
- รับแปลโฉนดที่ดิน
- รับแปลโฉนดห้องชุด

   รับแปลเอกสารวิชากา 
- รับแปลบทคัดย่อ
- Essay
- บทความ
- ตำราเรียน

- รับแปล Resume   

รับแปลเอกสารประกอบการศึกษา
- รับแปลเอกสารด้านบริหารธุรกิจ
- รับแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์
- รับแปลเอกสารงานวิจัย ฯลฯ


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม ลูกค้าของเราขยายไปในวงกว้างโดยการบอกต่อและมีลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการแปลเอกสารด่วนกับเรา จากการตรวจสอบผลงานแปลเอกสารแล้วพิสูจน์ได้ว่า ตัวอย่างผลงานแปลของเรามาจากการแปลของคุณพูลศักดิ์ และทีมงานรับแปลเอกสารด่วนที่แข็งแกร่ง ท่านสามารถ >>>คลิก<<< ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าของเรา

รับแปลเอกสาร
  

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง หากบริษัทของท่านไม่ต้องการให้ทางเราแสดงเครื่องหมายการค้าบริษัทของท่าน โปรดติดต่อกลับเพื่อนำเครื่องหมายการค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทันที พิมทรานสเลชั่น ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ที่ให้โอกาสกับพิมทรานสเลชั่นให้บริการแปลเอกสารอย่างต่อเนื่องเสมอมา


แปลเอกสารด่วน รับแปลสัญญา รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำสั่งศาล ด้วยประสบการณ์รับแปลเอกสารกฎหมาย 

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน ด้วยบริการแปลเอกสารด่วนที่รวดเร็วทันใจ ทันต่อความต้องการของลูกค้าในการจ้างแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสด่วน เราคือบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องมีวัตถุประสงค์ของบริษัทคือให้ บริการรับแปลเอกสาร มีที่อยู่ถาวรสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารที่ต้องการให้แปลทางอีเมล์ โดยแนบแฟ้มข้อมูลต่างๆ มากับอีเมล์เพื่อขอรับการประเมินค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จในการรับแปลเอกสารด่วนตอบกลับอีเมล์ท่าน ขออภัยผู้สนใจใช้บริการหากท่านต้องการเดินทางเพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีที่ตั้งอยู่จริงหรือไม่สามารถเดินทางมาพบได้ในเวลา 09.30 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ เรายินดีต้อนรับและรับแปลเอกสารให้กับท่าน

QR Code PIM Translation

 PIM TRANSLATION CO., LTD.  

Tel./Fax. 02-174-1022 Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)  
 Line ID: 0814580240 

Email: pimtranslation@yahoo.com,
          pimtranslation@hotmail.com
              pimtranslation555@gmail.com
 

 คลิกตรวจสอบค่าแปลเอกสาร