ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าบริการแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารด่วน.net

รับแปลเอกสารด่วน โดย คุณพูลศักดิ์ กรรมการ บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด
ประสบการณ์รับแปลเอกสารกฎหมายและรับแปลเอกสารธุรกิจเป็นเวลา 20 ปี เต็ม
รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รับยื่นรับรองเอกสารกรมการกงสุล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล

ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 086-5577100 หรือ 081-4580240
 
Line ID: 0814580240 
ตรวจสอบการชำระค่าบริการแปลเอกสาร

Email: pulsaktranslation@gmail.com

หากต้องการเดินทางมาสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
<<ต้องการตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 

 


การชำระค่าบริการสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

1. ไทยพาณิชย์  ชื่อบัญชี นางสาวสมหมาย อินทจักร์ เลขที่บัญชี 156-231-329-6
2. กรุงเทพ ชื่อบัญชี ร.ต.ต พูลศักดิ์ เอกโรจนกุล
003-713-430-1
3. กรุงไทย ชื่อบัญชี นางสาวสมหมาย อินทจักร์ 980-511-214-4 

  หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินด้วยการ ส่งอีเมลล์ sms หรือ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 081-458-0240 การ ตรวจนสอบการโอนเงินโดยระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากท่านโอนค่าบริการ เมื่อทางเราได้รับ sms แล้วจะตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจะเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากได้รับการโอนค่าบริการ  

เงื่อนไขการส่งมอบงาน : กรณีค่าบริการต่ำกว่า 5,000 บาท ทางบริษัทขอรับค่าบริการแปลล่วงหน้าทั้งจำนวน
หากค่าบริการแปลเกินกว่า 5,000 ทางบริษัทฯ ขอรับค่าบริการล่วงหน้าร้อยละ 50 และมีเงื่อนไขการส่งมอบงาน คือ เมื่อ งานแปลแล้วเสร็จเราจะดำเนินการจัดส่งส่วนท้ายของงานร้อยละ 50 ให้กับท่านเพื่อขอรับค่าบริการคงเหลือหลังจากถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ เรียบร้อยแล้วจะจัดส่งต้นฉบับให้กับท่านทันที หากมีการรับรองคำแปลทางบริษัทฯ จะนัดส่งมอบหรือจัดส่งทาง EMS ตามเงื่อนไขของลูกค้าแจ้งความจำนง
 

 การชำระค่าบริการแปลเอกสาร   

หากท่านเป็นองค์กรธุรกิจ เราจะจัดส่งใบเสนอราคาค่าบริการแปลเอกสารให้กับท่าน โดยระบุเงื่อนไขการชำระเงินและกำหนดแล้วเสร็จของงานไว้อย่างชัดเจนแล้ว และถือว่าเป็นสัญญาที่เราได้ให้ไว้กับท่านแล้ว สัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาตกลงร่วมกัน หากมีสิ่งใดที่เกิดความผิดพลาดหรือเป็นเหตุอันสุดวิสัย ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าของเราทราบทันที สำหรับผู้ใช้บริการแปลเอกสารกับเรา ได้ตกลงตามใบเสนอราคาที่ระบุไว้แล้ว ก็ถือว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้ทุกประการ หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังท่านจะต้องแจ้งให้ทางเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  


 


ติดต่อแปลเอกสาร :
ระบุอีเมล์ติดต่อกลับ :
รายละเอียดการแปลเอกสาร :
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ :
แนบแฟ้มข้อมูลรูปภาพ :