ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลภาษาด่วน

รับแปลภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน

 

แปลเอกสารด่วน.net  โดย หจก. พูลศักดิ์ การแปล

รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน รับแปลญี่ปุ่น รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาเกาหลี โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยประสบการณ์แปล 11 ปี บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อแปลภาษาด่วน Mobile: 086-5577100 Line ID: 0865577100
e-mail: pulsaktranslation@gmail.com

เพิ่มเพื่อน ติดต่อ แปลเอกสารด่วน
 

คลิกส่งต้นฉบับ

 


รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าเอกสารจะเร่งด่วนขนาดไหน เราสามารถให้บริการรับแปลภาษาด่วนกับท่านได้ทันที ท่านสามารถมานั่งรอรับเอกสารได้ทันที โดยมีระยะเวลาการแปลภาษาด่วน เช่น แปลบทคัดย่อ จัดส่งภายใน 1 ชั่วโมง แปลสัญญา แปลกฎหมาย 8-10 หน้าต่อวัน นำทีมแปลโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปล รับแปลเอกสารด่วนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการรับแปลเอกสารด่วนด้านเอกสารราชการ หรือรับแปลเอกสารด่วนด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นนักแปลอิสระมาเป็นเวลา 20 ปี เต็ม ทำงานแปลเอกสารด่วนตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน เป็นเวลา 20 ปีเต็ม ดังนั้น นักแปลทุกคนหากมีความเชี่ยวชาญในงานแปลด้านใดด้านหนึ่งเป็นประจำย่อมมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆ และมีประสบการณ์สามารถใช้คำศัพท์ได้อย่้างเหมาะสม หากท่านต้องการงานที่มีความถูกต้อง ยื่นกรมการกงสุล หรือสถานฑูต โปรดวางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น ท่านจะไม่ผิดหวัง โดยเรามีทีมงานให้บริการกับท่านทุกระดับ หากท่านต้องการงานแปลที่ถูกต้องคุณภาพสูง...บนราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานแปล และราคายุติธรรม...  

.....แต่หากท่านต้องการงานแปลที่คุณภาพเทียบเท่ากับศูนย์แปลแห่งอื่นๆ ทางเรามีทีมงานแปลระดับคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ นักศึกษาทุนต่างประเทศ อาทิเช่น นักศึกษาทุนประเทศเบลเยี่ยม นักศึกษาทุนประเทศฝรั่งเศส นักศึกษาทุนประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น  

ดังนั้น ....เราขอบริการด้วยใจ และตั้งใจแปลอย่างสุดความสามารถทุกชิ้นงานออกมาจากสมองของเรา..... 


  รับแปลภาษาฝรั่งเศส ประสบการณ์แปล 11 ปี

ด้วยประสบการณ์การแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ เป็นงานที่ผู้แปลถนัดที่สุด ทำให้การแข่งขันด้านนี้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีผู้ที่เชี่ยวชาญการแปลข้ามภาษาน้อย เราจึงมีลูกค้าใช้บริการมาโดยตลอด ผู้แปลภาษาฝรั่งเศส จบการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโทจากประเทศเบลเยี่ยม โดยได้สอบชิงทุนการศึกษาได้ในขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นมาโดยตลอด หลังจากจบการศึกษาเข้ารับราชการเป็นนักวิชาการทูตประจำอยู่ในต่างประเทศ และได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษตลอดมา สิ่งที่ลูกค้าได้รับมาจากประสบการณ์และความสามารถของผู้แปลทั้งสิ้น ขั้นตอนการแปล คือเมื่อแปลงานแล้วเสร็จแต่ละงานจะตรวจทานเพื่อความถูกต้องตรงตามต้นฉบับทุกประการ


 รับแปลภาษาญี่ปุ่น

พิมทรานสเลชั่น พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และแปลภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น โดยผู้มีประสบการณ์การแปลและประสบการณ์เป็นล่ามตลอดระยะเวลา 15 ปี เต็ม จากประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัท และแปลเอกสารต่างๆ ได้แก่ แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นข้อบังคับบริษัท สัญญา เอกสาราชการภาษาญี่ปุ่น และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นในองค์กรตลอดระยะเวลาการทำงาน รวมทั้งมีประสบการณ์แปลเอกสารราชการต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไป จึงทำให้ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา ได้มาตรฐานทางภาษา เรายินดีให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นสำหรับลูกค้าที่เป็นองค์ธุรกิจ และบุคคลทั่วไป ตลอดจนลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารไปใช้ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การขอวีซ่าแต่งงาน การประกอบการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น


รับแปลภาษาเกาหลี

อาจารย์ผู้แปลได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ทำการสอนอยู่ ณ ปัจจุบันให้ไปศึกษาต่อยังประเทศเกาหลี ทำให้อาจารย์ผู้แปลมีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาเกาหลีได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผลิตนักศึกษาวิชาเอกภาษาเกาออกสู่ตลาดแรงงานในประเทศมากมาย ทำให้ผลงานการสอนภาษาเกาหลี และการใช้ภาษาเกาหลีในการสอนมาโดยตลอด 11 ปี เรายินดีให้บริการแปลภาษาเกาหลีสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานแปลคุณภาพเทียบเท่าเจ้าของภาษา แต่เนื่องจากอาจารย์ผู้แปลมีภาระการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะ อาจจะทำให้ระยะเวลาการแปลมากกว่าปกติเนื่องจากติดภารกิจดังกล่าว จึงกราบขออภัยลูกค้าที่ต้องการงานแปลภาษาเกาหลีเร่งด่วนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


รับแปลภาษาจีนเป็นอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นจีน รับแปลภาษาไทยเป็นจีน

ทีมงานรับแปลภาษาจีน เป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง ประกอบด้วยผู้แปลที่เป็นเจ้าของภาษา และผู้แปลที่มีประสบการณ์แปลภาษาจีนมาเป็นเวลายาวนาน ขั้นตอนการแปลทุกขั้นตอนจะผ่านการตรวจสอบจากผู้แปลและผู้ตรวจสอบผลงานแปลที่เป็นเจ้าของภาษา งานทุกงานเราผ่านการกลั้นกรองมาด้วยความสามารถและตรวจทานอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน ดังนั้น เราจึงรับงานแปลได้ไม่มากนักเนื่องจากผู้แปลมีภาระจากการปฏิบัติงานประจำ จึงขออภัยสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานแปลด่วนมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ


รับแปลภาษาเยอรมัน

ทีมงานรับแปลภาษาเยอรมันมีเพียงสองท่านเท่านั้น ซึ่งทีมงานแปลของเราต้องผ่านประสบการณ์แปลอย่างน้อย 6 ปี ขึ้นไปและมีผลการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม จึงมีทีมงานที่มีเพียงผู้มีประสบการณ์เท่านั้น ผลงานแปลเป็นที่ยอมรับกับลูกค้าเสมอมา ท่านแรกเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลคู่มือด้านวิศวกรรม จบการศึกษาดุษฎีบัณฑิตด้านวิศวกรรมจากประเทศเยอรมันได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากประเทศเยอรมันเนื่องจากมีผลการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ 4.00 ดังนั้น เราจึงกล้าที่จะแสดงประวัติตัวตนของผู้าแปลได้โดยไม่ต้องปิดบังประวัติด้านศึกษาเพื่อพิสูจน์ให้ทราบว่าเรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถอย่างเต็มเปี่ยม

ผู้แปลภาษาเยอรมันท่านที่ 2 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มีครอบครัวเป็นชาวเยอรมันประสบการณ์ทำงานอยู่ประเทศเยอรมันและทำงานในบริษัทเยอรมันก่อนผันตัวเองมาเป็นนักแปลอิสระเพื่อทำงานอยู่ที่บ้านอย่างเต็มตัว เรายินดีให้ตรวจสอบผลงานแปลก่อนท่านตัดสินใจจ้างแปลเอกสารภาษาเยอรมันค่ะรับแปลภาษาด่วน
หน้า 1/1
1
[Go to top]