ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลงานนักศึกษา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล   
รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัรับแปลงานนักศึกษา ด้วยประสบการณ์แปล 15 ปี
ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 086-5577100 หรือ 081-4580240
 
Line ID: 0814580240 
ติดต่อแปลเอกสารด่วน

Email: pulsaktranslation@gmail.com
หากต้องการเดินทางมาสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
<<ต้องการตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>> 


รับแปลบทคัดย่อ 

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา เรามีทีมงานแปลที่รองรับงานนักศึกษา ที่มีกำลังซื้อน้อย ดังนั้น หากงานแปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย ถอดเทปสัมภาษณ์ประกอบการทำวิจัย เรามีบริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมเหมาะสมกับผลงานแปล หากนักศึกษาท่านใดได้เคยใช้บริการกับเราแล้วจะทราบว่า งานทุกชิ้นเราตั้งใจแปลและผลงานออกมาใช้ประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่างยอมรับผลงานแปลของเรา มาเป็นเวลายาวนาน    

การรับแปลบทคัดย่อ ผู้จ้างจะต้องได้รับอนุมัติบทคัดย่อภาษาไทยที่จัดทำไว้จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจัดส่งให้ประเมินราคาและแปลเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับภายหลังจากแปลแล้วเสร็จ การรับแปลบทคัดย่อ ดังนี้   

- รับแปลบทคัดย่อ MBA   

- รับแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์   

- รับแปลบทคัดย่อสังคมศาสตร์   

- รับแปลบทคัดย่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น 

ผลงานแปลได้แก่ 

- ผลงานแปลงานวิจัยจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานวิจัยด้านการตลาด งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ งานวิจัยด้านสัมคมศาสตร์ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  

- ผลงานแปล Journal จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่ งานบริหารธุรกิจ ด้านนิติศาสตร์ ด้านสัมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 

- ผลงานทำพาราเฟรส (paraphrase) ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านนิติศาสตร์ 

- ผลงานแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ

 

 คำค้น  รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลงานนักศึกษา รับทำพาราเฟรส รับถอดเทปรับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงานนักศึกษา โดยนักแปลงานนักศึกษาประสบการณ์แปล 15 ปี เต็ม

คุณขวัญ เป็นผู้แปลงานนักศึกษามีประสบการณ์การแปลงานนักศึกษามาตลอด 15 ปี โดยเฉพาะงานแปลด้านธุรกิจ บริหารธุรกิจ หากผู้สนใจใช้บริการต้องการทราบอัตราค่าบริการและกำหนดแปลแล้วเสร็จ ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ได้ที่ pulsaktranslation@gmail.com

ปัจจุบันเป็นนักแปลอิสระ รับงานแปลนักศึกษามาโดยตลอด และเราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนักแปลของเราที่เก่ง มีผลงานคุณภาพ

หน้า 1/1
1
[Go to top]