ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลงานนักศึกษา

PIM TRANSLATION CO., LTD.   
รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัรับแปลงานนักศึกษา ด้วยประสบการณ์แปล 15 ปี
Tel./Fax. 02-174-1022   
Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)  

 
Line ID: 0814580240 

ติดต่อแปลงานนักศึกษา
Email: 
pimtranslation@yahoo.com,
pimtranslation@hotmail.com,
pimtranslation555@gmail.com

<<คลิกตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>
<<
คลิกส่งต้นฉบับขอทราบราคาค่าแปลเอกสาร
>>  


รับแปลบทคัดย่อ 

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนด้านการศึกษา เรามีทีมงานแปลที่รองรับงานนักศึกษา ที่มีกำลังซื้อน้อย ดังนั้น หากงานแปลบทคัดย่อ แปลงานวิจัย ถอดเทปสัมภาษณ์ประกอบการทำวิจัย เรามีบริการท่านด้วยอัตราค่าบริการที่เป็นธรรมเหมาะสมกับผลงานแปล หากนักศึกษาท่านใดได้เคยใช้บริการกับเราแล้วจะทราบว่า งานทุกชิ้นเราตั้งใจแปลและผลงานออกมาใช้ประกอบการศึกษาได้เป็นอย่างดี นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศต่างยอมรับผลงานแปลของเรา มาเป็นเวลายาวนาน 

 

 

 

การรับแปลบทคัดย่อ ผู้จ้างจะต้องได้รับอนุมัติบทคัดย่อภาษาไทยที่จัดทำไว้จากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนจัดส่งให้ประเมินราคาและแปลเอกสาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต้นฉบับภายหลังจากแปลแล้วเสร็จ การรับแปลบทคัดย่อ ดังนี้   

- รับแปลบทคัดย่อ MBA  

 

- รับแปลบทคัดย่อนิติศาสตร์  

 

 

 

 

- รับแปลบทคัดย่อสังคมศาสตร์ 

 

- รับแปลบทคัดย่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น 

ผลงานแปลได้แก่ 

- ผลงานแปลงานวิจัยจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานวิจัยด้านการตลาด งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ งานวิจัยด้านสัมคมศาสตร์ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์  

- ผลงานแปล Journal จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่ งานบริหารธุรกิจ ด้านนิติศาสตร์ ด้านสัมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 

- ผลงานทำพาราเฟรส (paraphrase) ด้านสังคมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านนิติศาสตร์ 

- ผลงานแปลภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย ด้านนิติศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ

 

 คำค้น  รับแปลบทคัดย่อ รับแปลงานวิจัย รับแปลงานนักศึกษา รับทำพาราเฟรส รับถอดเทปรับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงานนักศึกษา โดยนักแปลงานนักศึกษาประสบการณ์แปล 15 ปี เต็ม

คุณขวัญ เป็นผู้แปลงานนักศึกษามีประสบการณ์การแปลงานนักศึกษามาตลอด 15 ปี โดยเฉพาะงานแปลด้านธุรกิจ บริหารธุรกิจ หากผู้สนใจใช้บริการต้องการทราบอัตราค่าบริการและกำหนดแปลแล้วเสร็จ ท่านสามารถจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ได้ที่ pimtranslation@yahoo.com

หน้า 1/1
1
[Go to top]