ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารรับรองกงสุล 

แปลเอกสารรับรองกระทรวงต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล

รับแปลเอกสารรับรองกระทรรวงต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการประทับตรารับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาล รับแลปเอกสารขอวีซ่า ประสบการณ์แปลเอกสารราชการ เอกสารกฎหมายและเอกสารธุรกิจ เป็นเวลา 21 ปี เต็ม
แปลเอกสารราชการรับรองกงสุล แปลเอกสารราชการยื่นกงสุล ติดต่อแปลเอกสารราชการ หจก. พูลศักดิ์ การแปล
Email: pulsaktranslation@gmail.com
หากต้องการเดินทางมาสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
<<ต้องการตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>   

 


 รับแปลเอกสารราชการรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ด้วยบริการแปลเอกสารที่ให้บริการเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจึงมีผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตสมุทรปราการและใกล้เคียงให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมกับส่วนราชการต่างๆ โดยให้บริการแปลเอกสารและประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม


แปลเอกสารรับรองบุคคล รับรองกระทรวงต่างประเทศ
วันที่ 11/10/2016  22:45:26 PM ,ผู้เข้าชม : 390

คุณเสาวลักษณ์ : ชลบุรี  แปลหนังสือรับรองบุคคลจากสถานทูตภาษาอังกฤษเป็นไทยรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

คุณเสาวลักษณ์ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS จากชลบุรี ใช้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้กับส่วนราชการ ทางเรายินดีให้บริการด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง และด้วยการให้บริการดุจญาติมิตร จึงได้รับคำแนะนำจากลูกค้าเก่าสำหรับลูกค้าใหม่ การรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กรณีเอกสารภาษาอื่น ผู้จ้างจะต้องติดต่อสถานทูตเพื่อออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย เพื่อนำไปรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ดังนั้น หากลูกค้าต้องการนำเอกสารไปใช้กับส่วนราชการ เช่น การแจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้าน การแจ้งเกิดบุตร จะต้องนำหนังสือเดินทางภาษาอังกฤษรับรองเอกสาร ณ สถานทูตก่อนนำมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศต่อไป

เรายินดีรับแปลเอกสารและเสนอราคาพร้อมกำหนดแปลแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบ หากท่านต้องการจ้างแปลเอกสาร โดยจัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์ pimtranslation@yahoo.com หรือ pimtranslation@hotmail.com หรือ pimtranslation555@gmail.com

รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
วันที่ 18/07/2016  23:32:07 PM ,ผู้เข้าชม : 407

รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลสูติบัตร รับแปลทะเบียนการหย่า รับแปลหนังสือรับรองสถานภาพการสมรส

คุณเบ็ญจวรรณ (จังหวัดอุดรธานี) จ้างแปลเอกสารราชการรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

คุณเบ็ญจวรรณ ติดต่อกับ พิมทรานสเลชั่น จากการค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ และส่ง Line เพื่อสอบถามรายละเอียดพร้อมโทรสอบถาม โดยคุณเบ็ญจวรรณได้แนะนำเพื่อนๆ มาใช้บริการอีกหลายราย พิมทรานสเลชั่น ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารราชการรับรองกระทรวงต่างประเทศกับเรา ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ให้บริการด้วยใจ รวมถึงความจริงใจที่ตอบคำถามทุกคำกับลูกค้า กรณีที่ลูกค้าที่มีความตั้งใจจะใช้บริการจากทางเรา ลูกค้าจะตั้งใจรับฟังคำแนะนำและจริงใจในการสอบถาม รวมถึงการติดต่ออย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้รับบริการแปลเอกสารเต็มใจให้บริการจากใจ

รับแปลประกาศนียบัตรพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล
วันที่ 16/11/2015  23:18:32 PM ,ผู้เข้าชม : 718

 คุณแต๋ม (กรุงเทพฯ) : จ้างแปลใบประกาศนียบัตรได้รับรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ รับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

คุณแต๋ม ทำธุรกิจอยู่ในเขตบางนา ซึ่งใกล้กับบริษัท พิมทรานสเลชั่น จึงติดต่อสอบถามและส่งต้นฉบับผ่านอีเมล์เพื่อขอรับอัตราค่าบริการและรายละเอียดการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล และมอบหมายให้พนักงานส่งเอกสารมายังบริษัทของเรา เพื่อดำเนินการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสาร ไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนใดของโลก เรายินดีให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลท่านได้ครบวงจร รวมถึงการจัดส่งเอกสารให้กับท่านทางไปรษณีย์ EMS 

รับแปลหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว
วันที่ 21/12/2015  21:20:53 PM ,ผู้เข้าชม : 1190

คุณเสาวณีย์ (สมุทรปราการ): จ้างแปลหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว รับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

คุณเสาวณีย์ ติดต่อแปลเอกสารราชการกับ พิมทรานสเลชั่น ผ่านอีเมล์ พร้อมโทรสอบถามเส้นทางเพื่อให้พนักงานส่งเอกสารนำเอกสารตัวจริงนำไปรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ลูกค้าสอบถามข้อมูลและปรึกษาข้อมูลการนำเอกสารไปใช้ในต่างประเทศ และมั่นใจว่าการแปลและรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถือว่าเป็นการรับรองเอกสารจากรัฐบาลไทยยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้อง ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญแสดงตัวตนของลูกค้าในต่างประเทศ

พิมทรานสเลชั่น ยินดีให้บริการแปลเอกสารราชการ ซึ่งการแปลเอกสารด่วน เป็นงานหลักของเราและเป็นงานหลักที่ให้บริการลูกค้า เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าสำหรับนำไปใช้ในต่างประเทศต่อไป

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลหนังสือบริคณสนธิ์ รับแปล บอจ.5
วันที่ 28/01/2016  16:36:53 PM ,ผู้เข้าชม : 616

 คุณบ่าว (กรุงเทพฯ):  จ้างแปลหนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ์ บอจ. 2 บอจ. 3 บอจ. 5 ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ของกรรมการบริษัท

คุณบ่าวติดต่อแปลเอกสารบริษัทฯ แทนผู้บริหาร เพื่อนำเอกสารไปใช้ทำธุรกรรมในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้พิมทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ครบวงจร ลูกค้าพึงพอใจกับการให้บริการส่งเอกสารถึงบริษัทของลูกค้า และชื่มชมในความซื่อสัตย์ แปลเอกสารด่วน รวดเร็วทันการณ์ พร้อมให้เงินตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากการจ้าง เพราะพึงพอใจในผลงานแปลเอกสารและทีมงานให้บริการ เป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานและเราให้บริการกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันด้วยบริการที่เปี่ยมล้นด้วยความซื่อสัตย์ รวดเร็ว รวมถึงประสบการณ์ของทีมงาน ผู้แปลเอกสารราชการ คือคุณพูลศักดิ์ พร้อมให้บริการแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งใด เราให้บริการท่านโดยไม่รีรอ พร้อมบริการแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง

หน้า 8/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]