ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารรับรองกงสุล 

แปลเอกสารรับรองกระทรวงต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล

รับแปลเอกสารรับรองกระทรรวงต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการประทับตรารับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาล รับแลปเอกสารขอวีซ่า ประสบการณ์แปลเอกสารราชการ เอกสารกฎหมายและเอกสารธุรกิจ เป็นเวลา 21 ปี เต็ม
แปลเอกสารราชการรับรองกงสุล แปลเอกสารราชการยื่นกงสุล ติดต่อแปลเอกสารราชการ หจก. พูลศักดิ์ การแปล
Email: pulsaktranslation@gmail.com
หากต้องการเดินทางมาสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
<<ต้องการตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>   

 


 รับแปลเอกสารราชการรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ด้วยบริการแปลเอกสารที่ให้บริการเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจึงมีผู้ใช้บริการที่อยู่ในเขตสมุทรปราการและใกล้เคียงให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารเพื่อใช้ในการทำธุรกรรมกับส่วนราชการต่างๆ โดยให้บริการแปลเอกสารและประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม


รับแปลข้อมูลทะเบียนครอบครัว รับแปล คร.2 รับแปลใบสำคัญการสมรส
วันที่ 21/12/2015  21:06:53 PM ,ผู้เข้าชม : 715

คุณสุพิชญ์รดา (สมุทรปราการ): จ้างแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ


ลูกค้าติดต่อทางโทรศัพท์ และสอบถามข้อมูลการแปลเอกสารรับรองกงสุล ด้วยระยะทางที่ลูกค้าสามารถเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และมั่นใจเนืองจากสำนักงานของ พิมทรานสเลชั่นตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อด้วยตนเองและจัดส่งเอกสารต้นฉบับต่างๆ ได้อย่างมั่นใจว่าไม่สูญหายหรือไม่เสี่ยงกับการถูกหลอก 

ปัจจุบัน พิมทรานสเลชั่น มีฐานข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการมากมาย รวมถึงบอกต่อๆ กันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสาร ผลจากการได้รับคำแนะนำจากญาติ หรือเพื่อนหรือคนรู้จัก รวมถึงการรับแปลเอกสารด่วน รวดเร็วทันใจ ลูกค้าจึงให้ความมั่นใจว่าเอกสารสามารถใช้งานได้ทันการณ์แน่นอน พิมทรานสเลชั่น ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดต่อใชับริการแปลเอกสารราชการ พร้อมนำเอกสารไปประทับตรารับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

รับแปลหนังสือรับรองบุคคลรับรองกงสุล
วันที่ 24/12/2016  23:43:07 PM ,ผู้เข้าชม : 1600

บจก. คาซูสะ ฯ  (ชลบุรี): จ้างแปลหนังสือรับรองบุคคล หนังสือสถานะครอบครัว รับรองกงสุล

ขอขอบคุณบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติใช้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล กับ พิมทรานสเลชั่น หลายครั้งและได้รับความไว้วางใจเสมอมา ด้วยบริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า รับใช้ลูกค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทำให้มีลูกค้าบอกต่อกันในแวดวงธุรกิจและบุคคลทั่วไปตลอดมา ทำให้บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ทำธุรกิจรับแปลเอกสาร มาตลอดระยะเวลา 20 ปี บริษัทมากมายจากภูมิภาคตะวันออกของไทย ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ต่างสนใจใช้บริการกันอย่างต่อเนื่องทั้งในบริษัท ห้างร้าน และบุคคลทั่วไป

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการเสมอมาค่ะ

 

 

ีรับรองเอกสารกงสุล รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล
วันที่ 26/12/2015  20:09:02 PM ,ผู้เข้าชม : 484

คุณติ๊ก (สมุทรปราการ): จ้างแปลเอกสารราชการ รับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

 

ใกล้เทศกาลปีใหม่ ลูกค้าหลายท่านมีวันหยุดยาว ติดต่อแปลเอกสารราชการ เพื่อขอวีซ่าเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ลูกค้าบางท่านเดินทางไปช่วงเทศกาลปีใหม่และย้ายครอบครัวติดตามคู่สมรสไปอยู่ต่างประเทศในครั้งเดียวกัน ด้วยการให้บริการแปลเอกสารราชการด่วน ของ พิมทรานสเลชั่น ลูกค้าที่ใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น มักบอกต่อกับเพื่อน ญาติ และคนรู้จัก จึงทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการแปลเอกสารราชการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ  

ด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากจังหวัดสมุทรปราการ และลูกค้าต่างจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับทางเราให้ดำเนินการรับรองเอกสารรับรองกงสุล ขอขอบคุณคุณติ๊ก ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วนทั้งครอบครัว ซึ่งมีเอกสารจำนวนมากกว่า 15 ฉบับ คุณพูลศักดิ์ ผู้แปลสามารถแปลงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน และจัดเอกสารที่แปลแล้วเสร็จให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการรับแปลเอกสารจากเรา และขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรจงปกป้องคุ้มครองลูกค้าทุกท่านมีความสุขตลอดปี ตลอดไป เดินทางไปต่างประเทศด้วยความสุข สมหวังทุกประการ

รับแปลสูติบัตร รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ รับแปลทะเบียนบ้าน
วันที่ 26/11/2015  13:38:13 PM ,ผู้เข้าชม : 473

คุณฝน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี):  จ้างแปลเอกสารราชการ รับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

 

คุณฝนติดต่อสอบถามข้อมูลทางไลน์ และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านโทรศัพท์และอีเมล์ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแปลเอกสารราชการ และรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

พิมทรานสเลชั่น ให้บริการแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล โดยมีพนักงานดำเนินเรื่องรับรองกงสุล ให้จนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน ท่านสามารถนั่งรอรับเอกสารด่วนได้ที่กรมการกงสุล หรือจะสอบถามพนักงานเรื่องการรับรองเอกสารว่าใช้เวลาในการรับรองอย่างไร เรายินดีให้บริการแปลเอกสารทางไลน์ หรือท่านจัดส่งเอกสารต้นฉบับสแกนส่งทางอีเมล์ โดยท่านสามารถนั่งรอรับการรับรองเอกสารได้ที่กรมการกงสุล หรือให้ทางเราบริการจัดส่งเอกสารให้กับท่านทางไปรษณีย์ EMS 

คุณฝน ให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วน พร้อมให้บริการรับรองเอกสารด่วน โดยมีพนักงานคอยให้บริการกับลูกค้าพร้อมตอบคำถามที่ลูกค้าสงสัยหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรับรองเอกสารอย่างใกล้ชิด ลูกค้าสามารถรอรับเอกสารพร้อมเอกสารตัวจริงที่เตรียมมาเพื่อยืนยันกับกรมการกงสุลได้ทันที การรับรองเอกสารด่วน ยื่นเอกสารช่วงเช้า ได้รับเอกสารช่วงบ่าย ค่าธรรมเนียมกงสุลเพิ่มเป็นสองเท่า ส่วนค่าบริการพนักงานรับรองเอกสารด่วน สามารถตกลงราคากันได้ขณะที่ใช้บริการับรองเอกสาร

ขอขอบคุณคุณฝนที่เดินทางจากสุราษฎร์ธานีพร้อมนำเอกสารตัวจริงมาประกอบการรับรองเอกสาร เนื่องจากลูกค้าต้องการเอกสารรับรองด่วน เพื่อใช้การได้ทันการณ์

แปลหนังสือรับรองบริษัทรับรองกงสุล
วันที่ 04/11/2016  11:13:25 AM ,ผู้เข้าชม : 1632

ริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) : จังหวัดระยอง ใช้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล

รับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

ผู้บริหารบริษัทฯ มอบหมายพนักงานติดต่อประสานงานและจัดส่งเอกสารขอรับบริการแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ จาก บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทระดับประเทศขอใช้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุลกับทางเรา และขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจใช้บริการจากบริษัทฯ ของเรา ด้วยการให้บริการรับแปลเอกสารสำหรับลูกค้านิติบุคคลในจังหวัดระยองเป็นระยะเวลาหลายปี ทำให้ชื่อของบริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด รู้จักกันในวงกว้างบอกต่อๆ กันเสมอมา และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยใช้บริการแปลเอกสารจากทางเราแล้วบอกต่อลูกค้าท่านอื่นๆ เราขอให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการที่ลูกค้าไม่ผิดหวังในผลงานแปล จากประสบการณ์รับแปลเอกสารรับรองกงสุลของเรา ทำให้สามารถปรับผลงานแปลให้ตรงกับข้อความที่ผู้ตรวจเอกสารของกรมการกงสุลใช้ โดยไม่ทำให้ข้อความ ความหมายของเอกสารครบถ้วนและสามารถนำไปใช้ติดต่อยังต่างประเทศได้

 

หน้า 7/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]