ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลใบเสร็จรับเงิน รับแปลเอกสารสรรพากร
วันที่ 25/07/2017  14:53:46 PM ,ผู้เข้าชม : 661

บริษัท เบส เอ็กซ์ซิม โกลบอล จำกัด (กรุงเทพฯ):  จ้างแปลเอกสารใบเสร็จรับเงินรับรองเอกสารกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารด่วน รับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และด้วยการให้บริการแปลเอกสารราชการโดย คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท พิมทรานสเลชั่น และเป็นผู้ถือหุ้นของ หจก. พูลศักดิ์การแปล ให้บริการแปลเอกสารด้วยตนเองตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

องค์กรของเรามิใช่เป็นผู้มีประสบการณ์ให้บริการแปลเอกสารโดยมิได้ลงมือแปลเอง แต่เราคือตัวจริง ที่ให้บริการแปลพร้อมลงมือแปลด้วยตนเองมาตลอด 21 ปี ซึ่งเป็นการแปลเอกสารด่วน เป็นงานหลัก เพราะลูกค้าทุกท่านต้องนำเอกสารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการของลูกค้า

สำหรับลูกค้าที่แอบอ้างและจ้างแปลเอกสารด่วน โดยนำเอกสารไปดำเนินการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุลด้วยตนเอง หลังจากรับรองแล้วมีการแก้ไขคำแปลจากเจ้าหน้าที่กงสุล ซึ่งเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อการแก้ไขเอกสาร ซึ่งลูกค้าได้ทำผิดเงื่อนไขตั้งแต่ตกลงจ้าง โดยทางเราได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์อย่างชัดเจนแล้วว่า "ไม่รับแปลเอกสารที่ลูกค้าต้องการนำไปรับรองเอกสารกงสุลด้วยตนเอง" เนื่องจากเอกสารคำแปลอาจจะมีการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่ของกงสุลแก้ไขเอกสารคำแปลของทุกบริษัทที่ให้บริการแปลเอกสารทุกที่อยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการแก้ไขมากหรือน้อย ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบ

รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า
รับแปลเอกสารราชการ
แปลรายงานผลการเรียนรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองการเกิดรับรองกงสุล
รับแปลใบเสร็จรับเงินสรรพากร
รับแปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารราชการรับรองกงสุล
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
รับแปลคำพิพากษารับรองกงสุล
รับแปลใบสำคัญการสมรส
รับแปล บอจ.2 รับรองกงสุล รับแปล บอจ. 5 รับรองกงสุล
รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อรับรองเอกสาร
รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลทะเบียนบ้าน
บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อรับรองกงสุล
รับแปลหนังสือเดินทางจากภาษาอังกฤษเป็นไทยรับรองกงสุล
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทรับรองกงสุล
รับแปลสูติบัตร รับแปลใบเปลี่ยนชื่อรับรองกงสุล
รับแปล ช. 3 รับรองกงสุล
รับแปลหนังสือรับรองโสดรับรองกงสุล
รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล รับรองเอกสารกงสุล
รับแปลแบบทะเบียนราษฎรรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล รับรองกงสุล
รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลหนังสือรับรองโสด รับรองกงสุล
รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล รับแปลเอกสารราชการรับรองกระทรวงต่างประเทศ
รับแปลบัตรประชาชน รับแปลทะเบียนบ้าน รับรองกงสุล
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลเอกสารราชการ
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
รับแปลปริญญาบัตร รับแปลทรานสคริป รับแปล Transcript
รับแปลข้อมูลทะเบียนครอบครัว รับแปล คร.2 รับแปลใบสำคัญการสมรส
รับแปลหนังสือรับรองบุคคลรับรองกงสุล
ีรับรองเอกสารกงสุล รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล
รับแปลสูติบัตร รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ รับแปลทะเบียนบ้าน
แปลหนังสือรับรองบริษัทรับรองกงสุล
แปลเอกสารรับรองบุคคล รับรองกระทรวงต่างประเทศ
รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลประกาศนียบัตรพร้อมรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล
รับแปลหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลหนังสือบริคณสนธิ์ รับแปล บอจ.5
รับแปลหนังสือรับรองโสดจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย
รับแปลหนังสือรับรองโสดรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองการสมรส
รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารยกให้เป็นบุตรบุญธรรม
รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลหนังสือรับรองการเกิด
รับแปลหนังสือรับรองการเกิด รับแปลใบเกิด
รับแปลหนังสือรับรองภูมิลำเนา รับแปลหนังสือรับรองบุคคล
แปลเอกสารราชการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ_แปเอกสารราชการ2
แปลเอกสารราชการรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ_เอกสารราชการ1
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลประกาศนียบัตรการแข่งขัน รับรองเอกสารกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ รับแปลสูติบัตร รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
รับแปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ_เอกสารแต่งงาน
รับแปลทะเบียนบ้านรับรองกงสุล รับแปลภาษาจีน
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลสูติบัตร รับแปลเอกสารรับรองกงสุล
รับแปลหนังสือรับรองบริษัทรับรองกงสุล
รับจ้างแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท,รับแปลหนังสือรับรองบริษัทรับรองกงสุล
รับแปลหนังสือรับรองการเกิด รับแปลใบเกิด รับแปลสูติบัตรรับรองกงสุล
รับแปลเอกสารราชการ รับรองเอกสารขอวีซ่า