ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์รับแปลภาษาอังกฤษ 20 ปี เต็ม
แปลเอกสารด่วน PIM TRANSLATION CO., LTD.
รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลคำพิพากษา รับแปลคำฟ้อง ด้วยประสบการณ์แปลกฎหมายและแปลงานธุรกิจเป็นเวลา 20 ปี เต็ม รับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com


 แปลเอกสาร ราคายุติธรรมผลงานแปลเอกสารเป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา

           ธุรกิจแปลเอกสาร ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก บางครั้งการตัดสินใจของลูกค้าส่วนใหญ่จะนำราคามาเป็นเครื่องพิสูจน์ "ราคาถูกคุณภาพดี" เป็นคำที่นิยมใช้กันในวงการโฆษณารับแปลเอกสาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้ใช้บริการแปลเอกสาร แต่เราขอยืนยันว่าปรัชญาในการให้บริการของเราคือ "แปลเอกสารคุณภาพสูง ราคายุติธรรม" เพราะผลงานแปลทุกชิ้นที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ลูกค้าได้ประจักษ์แล้วว่าผลงานแปลของเราไม่เคยถูก comment จากเจ้าของภาษาคือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษสำหรับการแปลเอกสารกฎหมาย แปลเอกสารสัญญา แปลเอกสารคำฟ้อง แปลเอกสารคำพิพากษา ด้วยประสบการณ์ของผู้แปลคือ คุณพูลศักดิ์ เอกโรจนกุล นักแปลอิสระ ยึดอาชีพนักแปลมายาวนานอยู่บนถนนของนักแปลที่ต่อสู้ด้วยความรู้ความสามารถมายาวนานรับแปลเอกสารจากศูนย์แปลต่างๆ ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันได้เปิดบริษัทฯ ขึ้นเองเพื่อรับแปลเอกสารโดยไม่ผ่านศูนย์แปลซึ่งเป็นคนกลาง 

รับแปลเอกสารขอวีซ่า


 แปลเอกสารที่ไหนดี

ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกแปลเอกสารที่ไหน ให้ท่านตรวจสอบผลงานแปลเอกสารว่ามีความถูกต้องหรือไม่ก่อนและผลงานแปลที่แสดงนั้นมีต้นฉบับพร้อมฉบับแปลคู่กันหรือไม่และแปลตกหล่นหรือแปลข้ามบางประโยคที่ผู้แปลแปลไม่ได้หรือไม่ ดังนั้น คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ สำหรับผู้สนใจใช้บริการแปลเอกสาร โปรดตรวจสอบผลงานแปลก่อนตัดสินใจ ทางเรามีผลงานแปลให้ท่านตรวจสอบตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์ท่านสามารถคลิกตรวจสอบผลงานแปลได้


 แปลเอกสารคุณภาพสูง บนราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมกับผลงานแปล

แปล เอกสาร ด้วยประสบการณ์แปลเอกสาร 20 ปี มุ่งมั่นพัฒนาผลงานแปลตลอดระยะเวลาที่ทำงานแปล ไม่ทำตัวเหมือนชาล้นถ้วย ฝึกฝนค้นหา ศึกษาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างผลงานแปลสู่ระดับสากล เป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการด้วยความเพียรพยายามไม่เคยย้อท้อต่อการทำ งานแปล เราหวังว่าสิ่งดีๆ ที่ให้บริการกับผู้ใช้บริการทุกท่านที่มาใช้บริการแปลเอกสารกับเรา สิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดคือความถูกต้องตรงกับความหมายของต้นฉบับ


รับแปลคู่มือปฏิบัติงาน ข้อบังคับพนักงาน คู่มือการใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม

ด้วยประสบการณ์แปลคู่มือเครื่องจักร ที่สั่งสมมามากกว่า 10 ปี บริษัทฯ มีฐานลูกค้าประจำที่ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ซึ่งสามารถพิสูจน์ผลงานแปลได้ว่าเป็นที่ไว้วางใจสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการกับ พิมทรานสเลชั่น เรามีบุคลากรที่จำกัด ซึ่งเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในการแปลคู่มือเครื่องจักร หากทางบริษัทฯ ได้รับงานลูกค้าแล้ว จะไม่สามารถรับงานชิ้นต่อไปได้อีกจนกว่างานเดิมจะแล้วเสร็จ เราขอยืนยันว่าเราไม่มีนโยบายแบ่งงานกันทำ เพราะงานแปลคู่มือเครื่องจักร เป็นงานเฉพาะทาง ดังนั้น การใช้คำศัพท์จะต้องเป็นทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะเร่งรัดการแปลคู่มือทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถให้บริการท่านได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานแปลไม่มีมาตรฐานหรือถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันอันเนื่องมาจากการกระจายงานแปลให้กับผู้แปลหลายท่าน การทำธุรกิจรับแปลภาษาอังกฤษเป็นการใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของแต่ละบุคคล ดังนั้น ผู้แปลแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญในงานแปลแตกต่างกัน เราเน้นผลงานคุณภาพจึงมอบแต่สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าของเราเสมอมา


แปลเอกสารราคาถูก

สำหรับ ลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพ แต่สำหรับลูกค้าที่ต้องการงานแปลเพียงเพื่อพออ่านรู้เรื่อง ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าในระดับที่เป็นต้องการนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ใน การศึกษา ทางเรามีนักแปลเอกสารสำหรับนักศึกษาไว้บริการท่านในราคาย่อมเยา ซึ่งสร้างความพึงพอใจสำหรับลูกค้าที่เป็นนักเรียน นักศึกษา

Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 081-4580240 (ติดต่อคุณเล็ก)
Email: pimtranslation@yahoo.com,pimtranslation@hotmail.com