ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารขอวีซ่า แปลเอกสารรับรองกงสุล

แปลเอกสารราชการ แปลเอกสารด่วน.net
รับแปลเอกสารราชการ ภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารขอวีซ่ากับสถานทูต แปลเอกสารราชการด่วน แปลเอกสารรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับแปลเอกสารราชการภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ กฎหมายและธุรกิจ เป็นเวลากว่า 20 ปี  

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล
ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ทุกช่องทาง

ที่สำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ

Tel. 02-174-1022  
Mobile: 
086-5577100
หรือ
081-4580240
Line ID: 0814580240

Email: pulsaktranslation@gmail.com

ติดต่อแปลเอกสารราชการ

   บริการรับแปลเอกสารราชการรับรองกงสุล  กระทรวงต่างประเทศ โดยทีมงานที่ทำหน้าที่เดินเรื่องรับรองกงสุลมามากว่า 10 ปี

รับแปลสูติบัตร| รับแปลทะเบียนบ้าน| รับแปลหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ|รับแปลหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล |รับแปลหนังสือสำคัญการสมรส| รับแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม| รับแปลหนังสือรับรองสถานะภาพสมรส|รับแปลหนังสือรับรองการเกิด| ฯลฯ

รับแปลเอกสารราชการ โดยทีมงานมืออาชีพให้บริการแปลเอกสารราชการและนำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยท่านไม่ต้องเดินทางให้ยุ่งยากและเสียเวลานั่งรอจนกว่าจะได้รับเอกสารหรือหากยื่นรับรองแบบปกติต้องใช้เวลานำเอกสารไปขอรับรองเอกสาร และเดินทางไปรับเอกสารกลับ เราขอรับบริการดังกล่าวให้ท่านนจนครบขั้นตอนและส่งถึงมือท่านด้วยไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศให้ท่านฟรี สำหรับการจัดส่งทาง EMS ต่างประเทศคิดค่าบริการนำส่งตามอัตราที่ไปรษณีย์ประกาศไว้ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดไหน ประเทศใด เรายินดีให้บริการท่านด้วยบริการที่ตรงต่อเวลา เพียงแต่ท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารฉบับจริงและหนังสือมอบอำนาจ โดยแบ่งขั้นตอนการยื่นรับรองกรณีบุคคลทั่วไป และนิติบุคคล ดังนี้

รับแปลเอกสารราชการ รับแปลเอกสารรับรองกงสุล

กรณีการยื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทบุคคลทั่วไป

  1. ผู้จ้างลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (ทางเราจะจัดส่งหนังสือมอบอำนาจให้ลูกค้าทางอีเมล์)
  2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้านกรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  3. จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ต้องการนำไปรับรอง
  4. กำหนดการยื่นรับรองเอกสารแบบปกติ ใช้เวลา 3 วันทำการ ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและคำแปล 400 บาท ยื่่นรับรองด่วนภายใน 1 วันทำการ ค่าธรรมเนียมสำเนาและคำแปล 800 บาท
    หมายเหตุ: วันทำการ คือ นับเฉพาะวันทำการของทางราชการ ไม่รวมวันหยุดราชการ

กรณียื่นรับรองเอกสารกงสุล ประเภทนิติบุคคล

  1. กรรมการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ พร้อมประทับตราบริษัท 
  2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการตามจำนวนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท
  3. จัดส่งตัวจริงเอกสาร  

 เรามีทีมงานที่ทำหน้าที่นำเอกสารไปรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศที่มากด้วยประสบการณ์ ให้คำตอบได้ทันทีว่าเอกสารราชการนี้สามารถนำไปรับรองกงสุลได้หรือไม่

รับแปลสูติบัตร รับแปลทะเบียนบ้าน
รับแปลโฉนดที่ดิน
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท รับแปลทะเบียนบ้าน
รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน
รับแปลหนังสือรับรองโสด รับแปลหนังสือรับรองบุตร รับแปลใบสำคัญ
การจดทะเบียนสมรส
รับแปลหนังสือฯ สด. 9 รับแปลหนังสือฯ สด. 8 รับแปลหนังสือเดินทาง
รับแปลหนังสือสำคัญการหย่า รับแปลทะเบียนสมรส รับแปลหนังสือรับรองบุตร
รับแปลหนังสือรับรองการเกิด หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์
จดทะเบียนสมรส
หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
หนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล

รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารยื่นขอวีซ่า ประทับตรารับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญศาล กรณีท่านต้องการนำเอกสารราชการเพื่อขอวีซ่ากับสถานทูตประเทศต่างๆ เรามีบริการแปลเอกสารดังกล่าวพร้อมรับรองคำแปลโดยผู้เชี่ยวชาญศาล โดยมีใบอนุาตประกอบไปกับเอกสารคำแปลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอวีซ่า ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจ จัดส่งถึงบ้านด้วย EMS ฟรี หรือหากท่านอยู่ในเขตบางนา สมุทรปราการ บางพลี สุขุมวิท สุวรรณภูมิ กิ่งแก้ว สวนหลวง ท่านสามารถเดินทางมาติดต่อแปลเอกสารได้ทันที


การยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ 

เรามีทีมงานให้บริการรับรองเอกสารราชการสำหรับลูกค้าที่ต้องการนำเอกสารยื่นขอรับรอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เพื่อลดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าในการเดินทางไปยื่นรับรองเอกสาร ท่านไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องอารมณ์เสียเพราะนั่งรอการรับรองเอกสารที่มีคิวยาวเยียด เราขอนำเสนอการให้บริการรับแปลเอกสารพร้อมนำเอกสารยื่นรับรอง ณ กรมการกงสุลฯ ลูกค้า ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เสียเวลาในการนั่งรอเอกสารกรณีขอรับรองเอกสารด่วน หรือกรณีขอรับรองแบบปกติต้องเดินทางกลับไปรับเอกสารอีก 2 วันถัดมา เรามีบริการแปลเอกสารพร้อมยื่นรับรองเอกสารให้ท่าน โดยท่านต้องจัดเตรียมเอกสารต้นฉบับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราดำเนินการแทนท่านได้โดยมิต้องเสียเวลากับ การเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะตามมา

รับแปลเอกสารราชการขอวีซ่า รับแปลเอกสารขอวีซ่า 

  แปลเอกสารราชการ รับรองเอกสารกงสุล บริการยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-5577100 หรือ 02-1741022 Line ID: 0814580240

E-mail : pulsaktranslation@gmail.com