ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม

รับแปลภาษาเวียดนาม
รับแปลภาษาเวียดนามเป็นไทย รับแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม โดยผู้แปลเจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลภาษาเวียดนามและล่าม จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สัญชาติเวียดนาม แปลภาษาเวียดนามด่วน รวดเร็วทันใจ ถูกต้อง ครบถ้วน

รับแปลภาษาเวียดนาม รับจ้างแปลภาษาเวียดนามเป็นไทย รับแปลไทยเป็นเวียดนาม ติดต่อแปลภาษาเวียดนาม


อีกหนึ่งบริการของเรา ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการแปลเอกสารภาษาภูมิภาคอาเซียน เราขอเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจทุกองค์กร รวมถึงการให้บริการแปลเอกสารด่วนมาโดยตลอด โดยทีมงานคุณภาพเป็นเจ้าของภาษา ไว้วางใจในภาษาต้นแบบ ผู้แปลจบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเดินทางกลับไปยังประเทศเวียดนาม โดยรับงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนามมาตลอดกว่า 10 ปี

ขั้นตอนการขอทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาเวียดนาม

  • ผู้สนใจใช้บริการแปลภาษาเวียดนาม ส่งไฟล์ต้นฉบับมายังอีเมล์ของบริษัทฯ เพื่อขอทราบอัตราค่าบริการและกำหนดแล้วเสร็จของงานแปลภาษาเวียดนาม
  • บริษัทฯ จัดส่งใบเสนอราคาหรือแจ้งค่าบริการแปลภาษาเวียดนามและกำหนดแปลแล้วเสร็จให้ลูกค้าทราบ
  • ลูกค้าตกลงจ้างโอนค่าบริการแปลภาษาเวียดนามล่วงหน้าทั้งจำนวน กรณีค่าบริการแปลไม่เกิน 5,000 บาท
  • ผู้แปลลงมือทำการแปลและตรวจทานผลงานแปลตามกำหนดแล้วเสร็จที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
  • ส่งงานแปลตามกำหนดที่แจ้งลูกค้าไว้

ตัวอย่างงานแปลภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม

 รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาไทยเป็นเวียดนาม รับแปลภาษาเวียดนามเป็นไทย