ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)

รับแปลภาษาเขมร (กัมพูชา) รับแปลเอกสารราชการจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเขมร  

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา รับแปลภาษาไทยเป็นเขมร รับแปลภาษาเขมรเป็นไทย ติดต่อแปลภาษาเขมรกับ หจก. พูลศักดิ์ การแปล 


ผลงานแปลภาษาเขมร เป็นที่ไว้วางใจสำหรับลูกค้าที่จ้างแปลภาษาเขมร เพราะผู้แปลเป็นอาจารย์สอนภาษาเขมร สัญชาติเขมร

  • บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลภาษาเขมร (รับแปลภาษากัมพูชา) โดยผู้แปลเจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลเอกสารด่วนมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาเขมรให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมเป็นล่ามให้กับหน่วยงานราชการ
  • ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแปลภาษาเขมรกับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ได้แก่เอกสารราชการภาษาเขมรเป็นไทย ข้อบังคับบริษัทแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร คู่มือพนักงานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร
  • คนไทยเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียกภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกัมพูชา โดยคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกภาษากัมพูชา ซึ่งการเป็นชื่อประเทศมิใช่ชื่อภาษา โดยอาจารย์ผู้แปลได้แบ่งปันประสบการณ์และเล่าให้ฟังว่า ภาษาเขมร คือภาษาที่คนกัมพูชาใช้ในการสื่อสารและภาษาเขียนในประเทศกัมพูชา สัญชาติของคนกัมพูชาจะเรียกว่า "สัญชาติเขมร" ซึ่งเป็นคำใช้อย่างเป็นทางการของรัฐบาลประเทศกัมพูชา แต่คนไทยเข้าใจผิดๆ ว่า การเรียกประชาชนในประเทศกัมพูชาว่า "คนเขมร" เป็นคำรุนแรงสื่อไปในทางดูถูก หรือเหยียดหยาม ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว คนเขมร คือสัญชาติของประชาชนที่แท้จริงของประเทศกัมพูชา 

หมายเหตุ: กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ประทับรับรองคำแปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย บริษัท จะประทับรับรองคำแปลในนามบริษัทฯ โดยผู้จ้างแจ้งให้ทราบก่อนตกลงจ้างแปลภาษาเขมร และบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศ หากลูกค้าสะดวกในการเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง บริษัทฯ จะคิดค่าบริการแปลในราคาพิเศษ

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา ราคาไม่แพง แปลด่วนรวดเร็วทันใจ

 ขั้นตอนการรับแปลภาษาเขมร
- ผู้สนใจใช้บริการแปลภาษาเขมรหรือต้องการทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาเขมร จัดส่งต้นฉบับโดยแนบไฟล์มาทางอีเมล์
- บริษัท จัดทำใบเสนอราคาสำหรับบริษัทนิติบุคคล แจ้งค่าบริการแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)สำหรับบุคคลทั่วไปทราบหลังจากส่งมาสอบถามในวันเดียวกัน
- ผู้สนใจใช้บริการโอนค่าบริการล่วงหน้าทั้งจำนวน กรณีจ้างแปลภาษาเขมรไม่เกิน 5,000 บาท
- ผู้แปลดำเนินการแปลภาษาเขมรให้แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ
- ส่งมอบงานทางอีเมล์ของลูกค้า

เอกสารที่รับแปลภาษาเขมร
- รับแปลประชาสัมพันธ์จากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร
- รับแปลเอกสารสัญญาจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
- รับแปลเอกสารราชการจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทยพร้อมรับรองคำแปลจากบริษัท
- เอกสารอื่นๆ ฯลฯ

ผลงานแปลไทยเป็นเขมร

รับแปลภาษษเขมร รับแปลภาษากัมพูชา แปลเอกสารด่วน.net