ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับเขียน Resume

รับเขียน Resume รับทำ Resume ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส 

รับทำ Resume รับแปล Resume

รับทำ Resumeภาษาอังกฤษ รับเขียน Resumeภาษาญี่ปุ่น รับแปล Resumeภาษาฝรั่งเศส ด้วยประสบการณ์ทำงานแปล 20 ปี แปล Resume จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แปล Resume เป็นภาษาจีน แปล Resume เป็นภาษาญี่ปุ่น แปล Resume เป็นภาษาฝรั่งเศส รับเขียนเรซูเม่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล
รับเขียนเรซูเม่ รับทำ Resume รับเขียน Resume
หากต้องการเดินทางมาสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


รับเขียน Resume รับแปล Resume

สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้สมัครงานและเป็นสิ่งที่ยืนยันความรู้ความสามารถในการสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆ คือ Resume ซึ่งจะแสดงความเป็นตัวตนของเรา ว่ามีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นจากผู้สมัครงานรายอื่นหรือไม่ เป็นจุดที่ผู้บริหารบริษัทฯ ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจในการเรียกสอบสัมภาษณ์เพื่อรับบุคคลนั้นๆ เข้าทำงาน ปัจจุบันมีผู้จบการศึกษาเป็นจำนวนมาก และคู่แข่งในการสมัครงานก็มากขึ้น ผลการเรียนที่โดดเด่นยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาของผู้บริหารบริษัท ท่านต้องมี Resume ที่แสดงประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์การฝึกงาน(กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน) ทางเรามีความยินดีที่จะให้บริการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ให้กับท่าน เพื่อให้ตรงใจกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือคณะกรรมการพิจารณาการรับสมัครบุคลากรขององค์กร บริษัท เพียงท่านต้องจัดเตรียมข้อมูลส่วนตัว ได้แก่
1. ชื่อ- สกุล พร้อมข้อมูลส่วนตัว
2. วุฒิการศึกษา และระดับผลการเรียน
3. ประสบการณ์การทำงาน หรือประสบการณ์การฝึกงาน การจัดทำกิจกรรมในขณะกำลังศึกษา
4. ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่ท่านสนใจสมัครงาน
5. ความสามารถพิเศษ ได้แก่ การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาที่สองที่นอกเหนือจากภาษาไทย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ต้องมีการสอบวัดระดับ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

การสร้่างความแตกต่างจากคู่แข่งในการสมัครงาน ด้วยการแสดงประวัติการผ่านงานที่มีระยะเวลาที่ยาวนาน โดยจะคัดกรองเฉพาะประวัติการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะนำ Resume ไปใช้สมัครงาน และผลงานต้องโดดเด่นเป็นรูปธรรม

 


การเขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน

การเขียนเรซูเม่ (Resume) พร้อมรับแปลเอกสารป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง รูปแบบสวยงาม ให้เป็นที่สะดุดตากับผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรือผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแรกที่มองข้ามไม่ได้คือ รูปแบบของเรซูเม่น่าอ่าน เป็นระเบียบ เรียงลำดับอย่างสวยงาม สิ่งที่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์มองอันดับแรกของ Resume คือ ประวัติการศึกษา ซึ่งนั่นก็มือประตูด่านแรกที่องค์กรทุกองค์กรต้องการบุคคลเก่ง ดี มีฝีมือ ต่อมาคือประสบการณ์การทำงาน การทำเรซูเม่เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่สำคัญที่สุดคือระยะเวลาในการทำงานกับองค์กรแต่ละแห่งที่ผ่านมา หากมีระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่ถึงหนึ่งปีควรตัดข้อมูลเหล่านั้นออกจากการเขียนทันที เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นจุดด่อยที่อาจจะถูกปฏิเสธได้ ถึงแม้ผลการศึกษาจะดีเลิศ จบจากมหาวิทยาลัยระดับต้นๆ ของประเทศ (ระดับปริญญาตรี) แต่ความอดทนในการทำงานไม่มีทำกับองค์กรแต่ละแห่งเพียงไม่กี่เดือน องค์กรแห่งใหม่ที่รับสมัครงานท่านก็อาจจะไม่สนใจท่านอีกเลย เรายินดีจัดทำเรซูเม่ที่ถูกต้องพร้อมรับแปลเรซูเม่ แปลภาษาอังกฤษและเป็นไปตามสิ่งที่องค์กรแห่งใหม่ต้องการ  

รับเขียน Resume