ReadyPlanet.com
bulletรับแปลเอกสาร หน้าแรก
bulletเกี่ยวกับ รับแปลเอกสาร
bulletผลงานแปลเอกสาร
bulletอัตราค่าแปลเอกสาร
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletติดต่อเรา
dot
รับแปลเอกสาร
dot
bulletรับแปลเอกสารราชการ
bulletรับแปลเอกสารขอวีซ่า
bulletแปลเอกสารรับรองกงสุล
bulletแปลเอกสารรับรองคำแปล
bulletรับแปลคู่มือ
bulletรับแปลงานนักศึกษา
bulletรับเขียน Resume
dot
บริการแปลภาษา
dot
bulletรับแปลภาษาอังกฤษ
bulletรับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)
bulletรับแปลภาษาลาว
bulletรับแปลภาษาเวียดนาม
bulletรับแปลภาษาพม่า
bulletรับถอดเทป-รับถอดไฟล์เสียง


รับแปลเอกสารขอวีซ่า

รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับแปลเอกสารทำวีซ่า แปลเอกสารราชการประกอบการขอวีซ่า

แปลเอกสารด่วน.net ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล

รับแปลเอกสารขอวีซ่าไทยเป็นอังกฤษ แปลเอกสารทำวีซ่า รับแปลเอกสารราชการ ประสบการณ์แปลเอกสาร 20 ปี เต็ม ประตรารับรองคำแปลถูกต้องลงในเอกสารคำแปล เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ

เพิ่มเพื่อน ติดต่อแปลเอกสารด่วน

 

รับแปลเอกสารขอวีซ่า 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า ณ สถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารราชการ

ประกอบการยื่นขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยว เดินทางไปเยี่ยมญาติ เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือเดินทางไปพบคู่รัก ระยะเวลาการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไม่เกิน 3 เดือน เรายินดีแนะนำว่าควรแปลเอกสารราชการหรือเอกสารอะไรบ้างในการประกอบการขอวีซ่า เช่น วีซ่าเซงเก็น วีซ่าเครือจักรภพ วีซ่าเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา วีซ่าเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส 

เอกสารราชการที่ประกอบการขอวีซ่า กรณีเดินทางไปท่องเที่ยวได้แก่
รับแปลสูติบัตร
- รับแปลทะเบียนบ้าน
- รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อ นามสกุลไมีตรงกับ Passport)
- รับแปลใบเปลี่ยนชื่อสกุล
- รับแปลโฉนดที่ดิน
- รับแปลสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

 รับแปลเอกสารขอวีซ่า

แปลเอกสารขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยว

 

จากประสบการณ์รับแปลเอกสารราชการภาษาอังกฤษ  จากการให้บริการแปลเอกสารราชการเพื่อประกอบการขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวกับสถานทุตประเทศปลายทางที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว  การแปลเอกสารราชการจากภาษษไทยเป็นภาษาอังกฤษจะประกอบด้วย

  • การแปลทะเบียนบ้าน
  • การแปลสูติบัตร
  • การแปลใบเปลี่ยนชื่อ จ
  • รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

เพื่อประกอบการขอวีซ่าเดินทาง สถานทูตแต่ละประเทศมีวัตถุประสงค์ในการอนุมัติวีซ่าที่สำคัญคือบุคคลผู้ขอวีซ่าต้องเดินทางกลับมาประเทศต้นทางโดยมีภารกิจที่ต้องทำคือกลับมาปฏิบัติงาน ดังนั้น หนังสือรับรองการทำงานถือว่าเป็นเอกสารที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญในการอนุมัติวีซ่าได้เช่นกัน

 

ลูกค้าของ พิมทรานสเลชั่น ส่วนใหญ่จัดส่งต้นฉบับมาทางอีเมล์หรือทางไลน์ หลังจากแจ้งอัตราค่าบริการแปลเอกสารราชการเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าทำการโอนค่าบริการแปลเอกสาร คุณพูลศักดิ์ จะดำเนินการแปลเอกสารดังกล่าวแล้วเสร็จหลังจากได้รับโอนค่าบริการล่วงหน้าเสร็จภายใน 2 - 3 ชั่วโมง หากมีเอกสารราชการต้นฉบับไม่เกิน 5 ฉบับ การจัดส่งเอกสาร พิมทรานสเลชั่น จะจัดส่งเอกสารทาง EMS ให้กับลูกค้าฟรี หรือลูกค้าเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง

 

รับแปลเอกสารขอวีซ่านักเรียน

 

ขอขอบคุณลูกค้าในเขตจังหวัดสมุทรปราการทุกท่านที่บอกต่อกันรุ่นต่อรุ่น โดยเฉพาะนักแปลของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ ที่รุ่นพี่บอกต่อรุ่นน้องรุ่นต่อรุ่น และให้ความไว้วางใจใช้บริการแปลเอกสารราชการกับ พิมทรานสเลชั่น อย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองต่างให้ความไว้วางใจ และสะดวกในการเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง และจัดส่งเอกสารทาง EMS