ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


ตรวจสอบสถานะ EMS


รับแปลภาษาเขมร(กัมพูชา)

รับแปลภาษาเขมร (กัมพูชา) รับแปลเอกสารราชการจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเขมร

ติดต่อแปลภาษาเขมรได้ที่   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศักดิ์การแปล
ติดต่อแปลเอกสารด่วนได้ที่ Tel./Fax. 02-174-1022   Mobile: 086-5577100 หรือ 081-4580240
 
Line ID: 0814580240

ติดต่อแปลภาษาเขมร
Email: pulsaktranslation@gmail.com
หากต้องการเดินทางมาสำนักงาน: 545/285 หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
<<ต้องการตรวจสอบผลงานแปลเอกสาร>>   


บริษัท พิมทรานสเลชั่น จำกัด ให้บริการแปลภาษาเขมร (กัมพูชา) โดยผู้แปลเจ้าของภาษา ประสบการณ์แปลเอกสารด่วนมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาเขมรให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมเป็นล่ามให้กับหน่วยงานราชการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการแปลภาษาเขมรกับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ได้แก่เอกสารราชการภาษาเขมรเป็นไทย ข้อบังคับบริษัทแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร คู่มือพนักงานแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเขมร

คนไทยเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียกภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในประเทศกัมพูชา โดยคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกภาษากัมพูชา ซึ่งการเป็นชื่อประเทศมิใช่ชื่อภาษา โดยอาจารย์ผู้แปลได้แบ่งปันประสบการณ์และเล่าให้ฟังว่า ภาษาเขมร คือภาษาที่คนกัมพูชาใช้ในการสื่อสารและภาษาเขียนในประเทศกัมพูชา สัญชาติของคนกัมพูชาจะเรียกว่า "สัญชาติเขมร" ซึ่งเป็นคำใช้อย่างเป็นทางการของรัฐบาลประเทศกัมพูชา แต่คนไทยเข้าใจผิดๆ ว่า การเรียกประชาชนในประเทศกัมพูชาว่า "คนเขมร" เป็นคำรุนแรงสื่อไปในทางดูถูก หรือเหยียดหยาม ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว คนเขมร คือสัญชาติของประชาชนที่แท้จริงของประเทศกัมพูชา

ขั้นตอนการรับแปลภาษาเขมร

- ผู้สนใจใช้บริการหรือต้องการทราบอัตราค่าบริการแปลภาษาเขมร จัดส่งต้นฉบับโดยแนบไฟล์มาทางอีเมล์

- บริษัท จัดทำใบเสนอราคาสำหรับบริษัทนิติบุคคล แจ้งค่าบริการแปลภาษาเขมรสำหรับบุคคลทั่วไปทราบหลังจากส่งมาสอบถามในวันเดียวกัน

- ผู้สนใจใช้บริการโอนค่าบริการล่วงหน้าทั้งจำนวน กรณีจ้างแปลภาษาเขมรไม่เกิน 5,000 บาท

- ผู้แปลดำเนินการแปลให้แล้วเสร็จตามกำหนดที่แจ้งให้ลูกค้าทราบ

- ส่งมอบงานทางอีเมล์ของลูกค้า

หมายเหตุ: กรณีที่ลูกค้าต้องการให้ประทับรับรองคำแปลจากภาษาเขมรเป็นภาษาไทย บริษัท จะประทับรับรองคำแปลในนามบริษัทฯ โดยผู้จ้างแจ้งให้ทราบก่อนตกลงจ้างแปลภาษาเขมร และบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS ภายในประเทศ หากลูกค้าสะดวกในการเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง บริษัทฯ จะคิดค่าบริการแปลในราคาพิเศษ

รับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษากัมพูชา ราคาไม่แพง แปลด่วนรวดเร็วทันใจ